Současný energetický trh stále více směřuje k využívání obnovitelných zdrojů na úkor konvenčních. Tomuto trendu se přizpůsobuje i společnost Doosan Škoda Power, která patří mezi nejvýznamnější výrobce parních turbín na světě. Aby si firma dokázala udržet dosavadní pozici na trhu, musí velkou část svých prostředků investovat do vývoje a nových technologií.

"Důležité je ukázat mladým lidem, že strojírenství je zajímavý a perspektivní obor, který jde s dobou a přizpůsobuje se rozvoji vědy a techniky. Tvorba digitálních modelů, virtuální realita, automatizace a v budoucnu stroje s umělou inteligencí jsou součástí myšlení našich techniků a vývojářů," říká Jan Růžička, ředitel pro firemní strategii.

Jaké turbíny Doosan Škoda Power vyrábí?

Jsme přední český i světový výrobce parních turbín. Ty se využívají nejen v energetice, ale i v jiných průmyslových odvětvích. Parní turbína je stroj, který převádí tlakovou a kinetickou energii páry na energii rotačního pohybu elektrického generátoru. Může tak jít o turbíny pro uhelné, jaderné nebo třeba i geotermální elektrárny. Důležitou roli hraje technický vývoj pro to, aby naše výrobky splňovaly očekávání zákazníků, kteří stále více tíhnou k ekologickým řešením.

Jan Růžička (59)

ředitel pro firemní strategii společnosti Doosan Škoda Power
◼ Po absolvování VŠSE v Plzni v roce 1983 nastoupil do závodu Energetické strojírenství ve Škodě Plzeň.
◼ Svoji kariéru začal jako konstruktér, pevnostní výpočtář v tehdejším odboru Konstrukce parních turbín. Podílel se na mnoha významných projektech jako technik i manažer.
◼ V současné době zastává funkci ředitele korporátní strategie Doosan Škoda Power.

jarvis_5cb47728498e11e9ddecc758.jpeg
Foto: HN – Jan Rasch

Jak se vám daří na českém trhu?

Jsme jedním z dominantních hráčů. Český trh ale pro nás není tak velký, aby nás uživil. Musíme proto především hledat partnery a zákazníky po celém světě.

Kdo tedy jsou vaši zákazníci?

Zakázky, které máme, jsou dvojího typu. Jedním z nich jsou zakázky pro dodavatele velkých investičních celků, což jsou firmy, které jsou schopny zainvestovat, postavit a předat koncovému zákazníkovi celé zařízení. Druhou možností je prodávat zařízení přímo zákazníkovi. V tomto případě jde ale zpravidla o menší zakázky.

Naše podnikání je mnohdy součástí státní energetické politiky a rozhodování o velkých a dlouhodobých investicích. Musíme se hodně přizpůsobovat našim zákazníkům a jejich konkrétním požadavkům. Každé zakázce předchází dlouhé a náročné jednání o specifických podmínkách smlouvy.

Působíme po celém světě a prosazujeme se i na trzích, které jsou pro nás nové. Například momentálně máme podepsané kontrakty v USA a Japonsku. Působíme ale i v zemích Evropy, jihovýchodní Asie, Indie, Středního východu a v Latinské Americe. Lze říci, že patříme mezi pět nejvýznamnějších výrobců turbín ve světě.

Jakou roli dnes v energetice hrají obnovitelné zdroje?

Je to současný trend a změna na energetickém trhu. Ve velké míře jde o solární a větrnou energii, kdy se státy snaží podporovat výstavbu těchto elektráren. Větrné parky rostou jako houby po dešti zejména v Německu, ve Francii nebo ve Velké Británii. Významně se rozvíjí také dodávky spaloven biomasy ve Skandinávii a obecně v západní Evropě. V současné době se staví největší spalovna biomasy ve Velké Británii vybavená zařízením o výkonu 300 MW.

Dodávky z obnovitelných zdrojů jsou ale někdy problematické zejména kvůli tomu, že nejsou příliš stabilní. Jsou totiž chvíle, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Snažíme se proto podpořit stabilitu sítě a vytvářet technická řešení, která dokážou eliminovat nerovnoměrnost dodávek z těchto zdrojů. Dnes například navrhujeme turbíny, které dovolí měnit zatížení jen s malým vlivem na jejich životnost a provozní spolehlivost.

Je tedy ekologický směr v energetice tím, který bude v následujících letech dominantní?

Myslím, že ano. V současné době směřuje trh spíš k menším jednotkám a dává větší důraz nejen na účinnost, ale i na provozní pružnost. Menší zdroje spalují biomasu nebo různé druhy odpadů. Zároveň si ale myslím, že bude nadále potřeba stavět například větší jaderné nebo paroplynové bloky. Řešíme dostavbu v Mochovcích na Slovensku a podíleli jsme se na rekonstrukci jaderné elektrárny ve Finsku. Jaderná energie má totiž v energetice stále své místo. Například v USA byla v letošní zimě velká nepřízeň počasí, a kdyby na severu Ameriky a v Kanadě neměli jaderné elektrárny, dopadli by velmi špatně, jelikož dodávky z jiných zdrojů selhaly. Jaderné elektrárny se stále staví v Číně, Japonsku, Turecku či Egyptě nebo v zemích bývalého Sovětského svazu.

Jak je ve vašem oboru důležité investovat do nových technologií?

Je to klíčová součást našeho fungování. Tím, že patříme mezi pět největších firem v tomto oboru, jsme nuceni držet krok s konkurencí a inovovat. Na investice dáváme zhruba čtyři až pět procent z našich tržeb. Investujeme jak do nových technologií, tak do vývoje produktů.

Například je pro nás nezbytné rozvíjet naše informační databáze. Strojírenství, stejně jako další technické obory je dnes postaveno na využívání informačních technologií. V dnešní době se zařízení v energetice staví na 25 a více let a po celou tuto dobu je potřeba sbírat informace o jejich technickém stavu. Ty následně využíváme při opravách i k dalšímu zlepšování našich nových zařízení.

Zbývá vám ještě 40 % článku

Co se dočtete dál

  • V placené části se mimo jiné dočtete, jaké nové výrobní technologie firma využívá, kde hledá nové talenty a jak se staví k otázkám digitalizace a Průmyslu 4.0.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se