Investice do robotiky se letos zvýší na 128,7 miliardy dolarů, tvrdí prognóza analytické společnosti IDC. Odpovídá to růstu trhu o 17,1 procenta. Do roku 2023 by pak měly výdaje na robotické systémy růst ještě rychlejším tempem (složený meziroční růst 19,8 procenta, objem trhu 241,4 miliardy dolarů v r. 2023).

Z hlediska struktury těchto výdajů mají letos 60 procent tvořit investice do hardwaru, a to včetně náhradních dílů a průběžně pořizovaných doplňků. Současně ale budou hrát stále větší roli výdaje na související software, ať už půjde o řídicí systémy, nebo o aplikační software specifický pro robotiku. Služby mají zahrnovat především systémovou integraci, správu aplikací, nasazování hardwaru a podporu. Výdaje na služby a software porostou do roku 2023 zhruba stejně rychle (21,3 procenta, respektive 21,2 %), výdaje na hardware podstatně pomaleji (15,5 procenta) − vyšší vyspělost trhu bude jako obvykle odpovídat tomu, že podíl hardwaru na celkových nákladech poklesne.

53,8 mld.

O téměř polovinu investic do robotických systémů se postará diskrétní výroba; IDC odhaduje, že v roce 2020 utratí zhruba 53,8 miliardy dolarů.

Inovace v robotickém průmyslu dnes závisí především na vývoji softwaru a jeho integraci. Příslušný software stále častěji funguje v cloudu a propojuje se s programy, které jsou do robotických systémů přímo vestavěné. Provoz robotů může být takto např. propojen s aplikacemi pro řízení aktiv, včetně monitoringu výkonnosti a dalšími podnikovými informačními systémy. Podobně jako v případě mnohých funkcí IT infrastruktury zmiňuje prognóza i softwarově definovanou robotiku, jejímž cílem je překonat omezení daná hardwarem u jednotlivých zařízení a vytvářet modulární systémy, jejichž jednotlivé prvky na sebe mohou brát různou roli.

Robotické systémy se uplatňují především v průmyslu a službách. Co se týče oborů podnikání, nejvíce peněz na roboty bude letos směřovat ze sektoru diskrétní (kusové) výroby, půjde téměř o polovinu veškerých výdajů.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.

Související