V únoru 2014 zasáhla londýnské metro dvoudenní stávka, v rámci níž byly uzavřeny některé stanice metra. Kvůli tomuto uzavření stanic byly tisíce cestujících donuceny změnit svoji obvyklou trasu. Když stávka pominula, cestující se mohli navrátit zpět ke svým původním trasám − ale zdaleka ne všichni tak učinili. Ekonomové zjistili, že každý dvacátý cestující již zůstal u své nové trasy. Jedním z důvodů byl zřejmě fakt, že díky stávce cestující objevili lepší dopravní spojení.

Po mnoho desetiletí ekonomové zkoumali situace, kdy jsou lidé "uzamčeni" v různých nevýhodných situacích jenom proto, že náklady na změnu jsou pro ně příliš vysoké. Jak mohou lidé tyto náklady na změnu obejít? Často jim může pomoci vnější zásah. Londýnské cestující postrčila stávka. Současná koronavirová pandemie představuje podobný vnější zásah, který nás nutí změnit naše obvyklé chování. Lidé si mohou uvědomit, že jim nový způsob života vyhovuje. Firmy zmohou objevit nové, produktivnější způsoby výroby a distribuce. Až pandemie pomine, život se zřejmě nevrátí do starých kolejí a některé z těchto změn s námi zůstanou i nadále.

Jaké změny lze očekávat? Hlavní změnou v chování, kterou pandemie přinesla, je omezení mezilidských styků. Lidé se přesunuli z kin a divadel před televizory, z posiloven a fitcenter k výukovým videím a tréninkovým aplikacím, ze školních lavic ke knihám a on-line zdrojům a z ochozů sportovních stadionů k monitorům a herním konzolím. Místo chození do restaurací a obchodů lidé stále více využívají doručovací služby, které nyní zažívají boom. Firmy investují do technologií, jež jim umožňují omezit mezilidské vztahy na minimum, a zrychluje se automatizace výroby.

Řada těchto efektů může zvětšit koláč, který jako společnost konzumujeme, i zlepšit jeho chuť. Zároveň však může ovlivnit to, jak je tento koláč rozdělen. Automatizace dopadne nejvíce na nekvalifikovanou pracovní sílu, která vykonává rutinní činnosti, a je tak nejsnáze nahraditelná stroji. Z přesunu z kamenných obchodů do on-line světa zase těží nejvíce ti největší, nejlepší a nejpopulárnější. Největší díky faktu, že velké firmy jsou schopny poskytovat řadu služeb s nižšími náklady než firmy malé. Nejlepší proto, že spotřebitelé poptávají služby jen od těch, kdo jsou na samém vrcholu. Nejpopulárnější díky tomu, že uspokojení spotřebitelů často roste s počtem lidí poptávajících stejnou službu jako oni. Ze všech těchto důvodů má digitální společnost tendenci k větší příjmové nerovnosti.

Společnost z pochopitelných důvodů upírá zrak především na dopady pandemie na zdraví lidí a ekonomiky. Současná situace však mění chování nás všech. Vtahuje nás do nového světa s menším množstvím osobních interakcí. K řadě uvedených změn by zřejmě došlo i bez vnějšího zásahu, probíhaly by však pomaleji a jiným způsobem. Ačkoliv některé z těchto změn mohou být pozitivní, lze si sotva představit horší způsob, jak lidi donutit experimentovat se svým způsobem života, než je smrtící pandemie. Koneckonců, ani částečné uzavření metra není zrovna nejlepší způsob, jak napomoci cestujícím objevit lepší trasy.