Společnost Unicorn vyhrála výběrové řízení na implementaci komplexního IT systému pro obchodní řízení přepravní soustavy plynu v ČR. Soutěž vypsala společnost Net4Gas, která je provozovatelem přepravní soustavy plynu a držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Unicorn Systems uspěl s nabídkou, která byla postavena na platformě Lancelot, která byla primárně vyvinuta pro nasazení v odvětví energetiky.

Informační systém zajistí pro potřeby Net4Gas mj. následující klíčové oblasti:

  • automatizaci obchodních a technických procesů v přepravní soustavě plynu České republiky;
  • flexibilní a automatizovanou komunikaci mezi provozovatelem přepravní soustavy, ostatními účastníky trhu (zejména domácími i zahraničními obchodníky, zásobníky plynu, provozovateli distribučních soustav či zahraničními provozovateli plynových přepravních soustav) a autoritami (např. operátory trhu);
  • naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti plynárenství − předmětem implementačního projektu je rovněž splnění náročných bezpečnostních požadavků a integrace s ostatními informačními systémy Net4Gas. Dodávka nezahrnuje jen systém samotný, ale i následný servis, provoz a rozvoj po dobu 10 let, a to v režimu 24/7/365, který je pro tyto kritické procesy nezbytný.

Unicorn

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.

Související