O tom, že koronavirová pandemie může mít i pozitivní dopady, vypovídá zvýšený zájem domácností o instalaci fotovoltaických elektráren, rostoucí poptávka po solárním ohřevu a čištění bazénů. Domácnosti se totiž stále více snaží dosáhnout nezávislosti na dodávkách energií, mnohé se navíc připravují na to, že dovolenou asi stráví u vlastního bazénu.

Podle Romana Gazdíka, mluvčího společnosti ČEZ, se sice nedá mluvit přímo o fotovoltaickém boomu, nicméně poptávka domácností po střešních fotovoltaických elektrárnách během koronaviru rozhodně neoslabila. "Zatím jsme instalovali téměř 200 fotovoltaických elektráren, většinu s bateriovými systémy, což je na první měsíce v roce poměrně dost. Letos cílíme na 700 instalovaných fotovoltaik. Evropská komise chce, aby zelené investice byly motorem obnovy po koronavirové krizi, a podpora těchto řešení tak bude významně pokračovat," míní Gazdík. Zájem podle něj roste nejen o malé střešní fotovoltaiky pro domácnosti, ale také o solární elektrárny na střechách firemních areálů. "V Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) od začátku roku, kdy byla vyhlášena nová výzva, podali podnikatelé zhruba 140 žádostí, z toho cca 40 v dubnu. To znamená, že zájem o fotovoltaiku epidemie covidu-19 nezpomalila, podnikatelé o tato řešení stojí a zájem roste," dodává Gazdík.

Zvýšený zájem domácností potvrzuje i Luboš Vrbata, vedoucí prodeje zákaznických řešení společnosti E.ON Energie. "V první fázi, kdy byla přijata vládní opatření, jsme sice zaznamenali několikadenní výpadek v počtu poptávek na solární řešení. Nicméně do té doby pozorujeme denní nárůst přibližně o 15 procent, což už je v celkovém objemu, který v E.ON zpracováváme, významné číslo," popisuje situaci Vrbata. Trend si vysvětluje tím, že nouzový stav a opatření mající zabránit šíření koronaviru ještě více podtrhly důležitost a opodstatněnost vyšší soběstačnosti domácností. "V podobných výjimečných situacích lidé častěji a intenzivněji přemýšlejí nad tím, že může dojít k ohrožení bezpečnosti dodávky energií. V tomto směru pak vlastní energetická soběstačnost nabývá úplně jiných rozměrů. I z tohoto důvodu jsme v E.ON zaznamenali mnohem vyšší poptávku po takzvaných hybridních fotovoltaických systémech s bateriemi, které umí v případě potřeby fungovat při výpadku dodávky elektřiny z distribuční sítě," uvádí Vrbata.

200 fotovoltaických elektráren

převážně s bateriovými systémy instalovala v průběhu uplynulých měsíců tohoto roku společnost ČEZ. Cílem pro rok 2020 je 700 instalací.

Podobnou zkušenost má i firma innogy. "Na trhu s fotovoltaikou dlouhodobě sledujeme pozvolný nárůst zájmu o malé domácí solární elektrárny. Boom je příliš silný výraz, spíš se jedná o pokračování rostoucího trendu. V souvislosti s epidemií koronaviru se část zákazníků v průběhu nouzového stavu rozhodla pro investici, jiní ji ale naopak odložili, často z důvodu nejisté budoucnosti a obav z možné ztráty zaměstnání či výpadku příjmů. Zajímavé ale je, jak se vloni poměrně významně změnilo chování zákazníků. Ti už nyní preferují systémy s ukládáním vyrobené elektřiny do baterií. Nejběžnější instalace je dnes 4−5 kWp s akumulátory, takových děláme 70 procent. Přitom ještě v roce 2018 byla typická instalace kolem 3 kWp s akumulací do teplé vody," popsal situaci mediální zástupce firmy innogy Garik Hammer.

Trend potvrdila i společnost Getberg, specializující se na výstavbu rodinných domů.,,Naše zkušenosti s klienty jsou takové, že poptávka po fotovoltaice stále roste. Lidé si uvědomují, že energie nemusí sloužit pouze pro pohánění domácích spotřebičů a že vracení přebytku energie je nevýhodné. Přebytky energie mohou klienti uchovávat do záložní baterie nebo ji v průběhu roku využívat na ohřev vody například v bazénech. Poptávka po fotovoltaických řešeních v posledních dvou měsících, pravděpodobně i v důsledku dopadů pandemie covidu-19, významně vzrostla. Proto i my jako developer zvažujeme, že fotovoltaika bude v některých našich projektech v blízké budoucnosti standardem," uvedl Kamil Dunaj, development director firmy Getberg.

Nejistá budoucnost zájem zbrzdí, pohled na věc se ale nezmění

Podle Hany Novotné z Bohemia Energy je na hodnocení zájmu o fotovoltaické elektrárny pro domácnosti v souvislosti s dopady koronavirové pandemie zatím brzy. "Nicméně v segmentu domácností jsme zejména v dubnu zaznamenali vyšší zájem o naše fotovoltaické řešení. Celkově vyšší zájem registrujeme také v porovnání se stejným obdobím v uplynulém roce," uvedla Novotná. Pozitivně se podle ní na zájmu projevuje i to, že majitelé rodinných domů, kteří disponují volnými prostředky, mají díky času strávenému na home officu prostor řešit dosud odkládané věci. Zároveň se zvyšuje chuť domácností stát se nezávislými na dodavatelích utilit obecně. Na druhou stranu však zájem domácností o FVE ovlivňuje − kromě očekávaného snížené kupní síly domácností − také skokové oslabení koruny.

Zcela jiné je to ale podle Novotné u firemních zákazníků, kterým pandemie koronaviru přinesla velkou nejistotu. "Zájem o FVE v tomto segmentu ochladl, řada firem a podnikatelů s investicemi nyní vyčkává. Předpokládáme, že k oživení dojde po uvolnění protikoronavirových opatření," míní Novotná. Zájem o FVE bude podle ní v budoucnu hodně záviset na dalším vývoji ekonomiky. "Pokud budou mít domácnosti i firmy strach o příjmy, poptávka se přechodně sníží. Na druhou stranu, i když přechodně může dojít k poklesu zájmu, bude to pouze z obav ze ztráty příjmu, ale nikoli z důvodu, že se změnil náhled zákazníků na fotovoltaická řešení a jejich užitek. Obecně totiž zájem o FVE stále kontinuálně roste," podotýká Novotná.

Vývoj půjde kupředu, pandemii navzdory

Co platí pro venkov, neplatí tak úplně pro hlavní město. "V Praze jsme vyšší poptávku po fotovoltaických instalacích nezaznamenali, v bytových domech − činžácích a panelácích − pro to podle mě nejsou až tak vhodné podmínky jako u domů rodinných," podotýká Petr Holubec, mluvčí společnosti PRE.

Stejně jako Holubec hovoří i Jan Kovalský, člen představenstva Energie ČS. "Zatím jsme nezaznamenali ani růst, ale ani pokles počtu klientů, kteří by v této chvíli řešili instalaci fotovoltaiky, solárního ohřevu a podobně. Nicméně pandemie koronaviru určitě další vývoj v této oblasti nezastaví," uzavírá Jan Kovalský.

Článek byl publikován v komerčním magazínu Hospodářských novin Energie.