Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Stavebnictví nemá v Praze pouze ekonomický význam, ale jeho fungování má dopad i na dlouhodobou krizi bydlení, a tudíž také na kvalitu života obyvatel. Stavební firmy mají zpravidla nasmlouvané práce v řádu měsíců a jsou víceméně odolné vůči krátkodobým ekonomickým krizím způsobeným například vládními opatřeními v boji s koronavirem. Toto odvětví, které v hlavním městě zaměstnává celkem 63 tisíc lidí, navíc výrazně zpomalovalo svůj růst již před současnou krizí: z devíti procent v roce 2018 na tři procenta v roce 2019.

Z dlouhodobého hlediska může být další ránou pro stavebnictví i pokles pracovní síly z ciziny, která v Praze v loňském roce tvořila přibližně 16 procent. Tento pokles může být částečně vyrovnán zaměstnáním tuzemských pracovníků, kteří byli propuštěni z jiných profesí. Vzhledem k nízkým platům však nelze počítat s tím, že je nahradí zcela.

V dlouhodobém kontextu je pro stavebnictví důležitá vůle investorů pokračovat v již připravených projektech a začít projekty nové, a to i za potenciální ekonomické recese. V tom hraje zásadní roli také Praha, která může podpořit trh z pozice veřejného investora, ale i usnadněním výstavby soukromých investorů − například uvolněním stavebních uzávěr.

Jednou z negativně ovlivněných oblastí na trhu s realitami jsou i kancelářské prostory. Ačkoliv řada firem počítá s aspoň částečným udržením svého provozu v on-line režimu, není pravděpodobné, že by dlouhodobě klesal zájem o výstavbu nových kancelářských prostor. Současná krize ale může mít dopad na podobu stávajících i nových developerských projektů. Ty budou pravděpodobně více zohledňovat požadavky na lepší ventilaci vzduchu, menší koncentraci osob v open space prostorách a další aspekty spojené s vyššími hygienickými standardy.

Marcel Soural, předseda představenstva, Trigema

Rezidenční development dlouhodobě trpí zdlouhavým povolováním staveb a z toho plynoucí nedostatečnou nabídkou nových bytů na primárním rezidenčním trhu. Tato situace se ani v průběhu trvání nouzového stavu nezměnila. Naopak státní správa řešila stejná opatření jako všichni ostatní a na povolování čas nezbyl. Nicméně prodej nových bytů se nezastavil. Pokračoval v distančním režimu dál. Vzhledem ke stále nízké nabídce na primárním trhu neočekáváme žádnou zásadní trendovou změnu. Státy zachraňují své ekonomiky tištěním nových peněz a snižováním úrokových sazeb, čímž klesá jejich hodnota. Koupě nemovitosti, respektive bytu je v takovém případě vhodnou formou uložení těžce vydělaných prostředků do budoucna.

Petr Michálek, generální ředitel, Skanska Reality

Již nyní za největší dopad nouzového stavu považujeme hluboký zářez do fungování celé ekonomiky a vyvolání nejistoty, obavy z budoucnosti. Tím u určitých klientů rezidenčních developerských projektů došlo k omezení koupěschopnosti z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, omezení vlastního podnikání či omezení vstupu cizinců na území České republiky. Celkově došlo ke snížení chuti do velkých investic, mezi něž pořízení vlastního bydlení patří.

Významné dopady nouzového stavu do oblasti povolování staveb a výstavby běžících projektů jsme nezaznamenali.

Dušan Kunovský, předseda představenstva, Central Group

Zájem o byty se během pandemie zastavil jen velmi krátce a nyní již opět roste. Lidé v nejisté době hledají bezpečnou investici, poptávce pomáhají i dostupnější hypotéky. Vidíme to na našich dvou nově uvedených projektech, v nichž se za měsíc prodala už polovina bytů.

Bytová výstavba stále trpí pomalým povolováním, kdy se povoluje jen polovina z potřebných 10 tisíc bytů ročně, na tom koronakrize nic nezmění. Naopak se může v důsledku omezení fungování úřadů v době krize tento počet ještě zmenšit. To pak může mít za následek ještě vyšší převis poptávky nad nabídkou.

Dá se předpokládat, že lidé se budou raději obracet na developery s tradicí. Ti menší se proto mohou dostat do problémů a trh budou muset opustit. Na druhou stranu to ale může pro větší hráče znamenat příležitost pro nové akvizice.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin Reality.