Po celém světě tvoří rodinné firmy významnou část pracovních míst a zásadně se podílejí na tvorbě HDP. Některé odhady uvádějí až 90procentní podíl rodinných firem. Protože je počet členů rodiny omezený, zaměstnání nerodinných zaměstnanců se stává nevyhnutelnou součástí jejich života. Až 80 procent všech zaměstnanců rodinných firem tak tvoří zaměstnanci, kteří nejsou součástí rodiny. S rostoucí velikostí firmy roste i potřeba dodatečných znalostí a manažerských zkušeností a řada rodinných firem musí přistoupit k zaměstnání osoby, která nepochází z rodiny, na manažerské pozici.

Zkušenosti ze zahraniční praxe ukazují, že členové rodiny jsou nositeli zásadních znalostí o fungování byznysu a sledují stejné cíle jako celá firma, a jednají tedy automaticky v zájmu firmy. Proto jsou rodinní příslušníci zpravidla první volbou při rozhodování, kdo obsadí výkonnou pozici ve firmě. Hlavním důvodem neochoty zaměstnat nerodinné manažery je ztráta pocitu "rodinnosti", sociálních vazeb a kontroly nad firmou. Nerodinní manažeři mohou navíc sledovat vlastní cíle, čímž se dostávají do konfliktu zájmů. Proto je zaměstnání nerodinných manažerů jednou z hlavních výzev, kterým rostoucí rodinné firmy čelí.

Jak se píše v zahraničních odborných publikacích, rodinné firmy jsou ochotné zaměstnat nerodinného manažera v situaci, kdy klesá hodnota firmy nebo když je třeba získat nové zdroje nápadů, kontaktů či vstoupit na zahraniční trhy. Zaměstnání těchto "outsiderů" s sebou nese řadu benefitů v podobě zlepšení firemní výkonnosti a upevnění konkurenční pozice. Dle provedených vědeckých studií může zaměstnání nerodinných manažerů pomoci také s řešením konfliktů v rámci rodiny. Rodinné firmy představují široké prostředí pro konflikty − a nejenže jsou tyto konflikty velice nákladné, ale mohou být přenášeny i do běžného života.

Některé typy konfliktů nelze jednoduše vyřešit, a tak je vhodné zapojit třetí stranu. Díky zapojení nerodinných manažerů může být konflikt zmírněn nebo na ně alespoň zčásti přenesen. Lze tedy konstatovat, že nerodinní manažeři mohou představovat stabilizační prvek a snižovat napětí v rodině. Na druhou stranu může jejich zapojení do fungování firmy vyvolat jiné druhy svárů.

V Česku máme z historických důvodů omezené zkušenosti s řízením rodinných firem a podíl manažerů, kteří nejsou členy rodiny, je dosud neznámý, stejně jako jejich vliv na jejich fungování. Tyto firmy však hrají nezanedbatelnou roli v ekonomice a jsou zásadním zdrojem pracovních příležitostí. I proto je třeba věnovat českým rodinným firmám více pozornosti a porozumět jejich fungování.