Navzdory výskytu pandemie můžeme konstatovat, že první čtvrtletí tohoto roku dopadlo z hlediska našeho fondu velmi dobře. Široká diverzifikace portfolia − jak sektorová, tak geografická − a současně správně zvolená strategie fondu byly dobrým základem minimálního vlivu na výkonnost. To se pak odrazilo ve spokojenosti našich investorů. Rovněž výběry investorů byly jen kosmeticky vyšší oproti výběrům z minulého roku.

Letos očekáváme ochlazení, zpomalení ekonomiky. Také chování našich retailových investorů tím pádem bude (a vždy bylo) přímo úměrné výkonu fondu a možnostem ekonomiky. Pokud budou mít lidé práci, budou mít příjem a následně budou moci uvažovat o zhodnocování úspor, případně o vytváření úspor na horší časy. Zároveň pro nás bude důležité sledovat vývoj sazeb České národní banky a inflace. Bude-li ČNB držet sazby na nízkých úrovních jako v současné době, poptávka po produktech s vyšším zhodnocením − jakými jsou například standardní vkladové produkty bank − bude vysoká. To nám dává dobrý předpoklad pro zvýšení zájmu o investování do našich fondů.

Jak už jsem zmínil výše, nástup hluboké krize neočekáváme. Předpokládáme silnější poptávku po konzervativnějších investičních produktech, s nižší volatilitou (mírou kolísání hodnoty daného investičního instrumentu − pozn. red.) a vysokou likviditou. Obezřetná správa aktiv a celkového managementu naší společnosti zároveň poskytuje určitou výhodu v podobě připravenosti na nové investiční příležitosti, které se na trhu objeví.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Top realitní fondy.

Přehled realitních fondů v Česku