Letošní ročník konference URBIS SMART CITY FAIR na brněnském výstavišti bude hostit důležité setkání Smart City Lighthouse projektů. Program ukazující na ta města, která jsou lídry chytrých inovací, má za sebou šest let fungování. Za tu dobu se do 17 velkých projektů zapojilo přes 110 evropských měst.

Od roku 2014 vyhlašuje iniciativa Smart Cities and Communities každoročně výzvu Smart Cities Lighthouse Project pro evropská města. Výzva je financovaná pomocí programu Horizont 2020, který rozvrhne rozpočet na výzkum a inovace na roky 2021 až 2027.

Do lighthouse projektů se zapojují dva druhy měst: lighthouse města a města followeři, která je následují. Lighthouse města rozvíjejí a testují integrovaná řešení v místním měřítku. Tím slouží v první řadě jako příklad pro okolní regiony. Napomáhají šíření inovačních řešení a ukazují možnou cestu, jak tato řešení přizpůsobit různým místním podmínkám.

Cílem celého projektu je spojit města, průmysl a občany.
Cílem celého projektu je spojit města, průmysl a občany.
Foto: Urbis Smart City Fair

Důležitou vlastností smart city projektů je schopnost replikace − opakování. Města, která zatím nejsou v inovacích sama tak pokročilá, se proto v projektu učí a připravují se na to, až sama budou moci přebrat roli lídrů. Právě taková byla zatím role českých měst zapojených do tohoto projektu: Prahy, Brna, Písku, Litoměřic a Kladna.

Jádrem programu Horizont 2020, z něhož jsou financovány kromě jiného i lighthouse projekty, jsou inovace. Právě na schopnosti inovací ve výrobě a službách je totiž závislá konkurenceschopnost Evropy. Inovace jsou zároveň nejlepší cestou k úspěšnému řešení hlavních společenských výzev moderní doby − změny klimatu a energetické účinnosti.

Cílem celého projektu je spojit města, průmysl a občany pro vyvinutí inovačních řešení k zajištění bezpečné, cenově dostupné a čisté energie, inteligentní elektromobility a inteligentních nástrojů a služeb. Z programu Horizont 2020 je navíc financován i plánovaný rozvoj chytré čtvrti Špitálka.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.

Související