Brno pracuje na proměně západní části provozu tepláren Špitálka v moderní chytrou čtvrť. Probíhající aktivity se během uplynulých měsíců díky vyhotovení nových podkladů − územní studie a Master plánu − posunují do dalších fází. Na podzim se plánuje uspořádání expertních stolů, které budou orientovány na témata zabývající se principy smart city a určí, v čem bude budoucí chytrá čtvrť vynikat.

Možnou podobu lokality definuje právě Master plán, zaměřený na část území brněnských tepláren, která se díky modernizaci a optimalizaci provozu nabízí k novému využití. Návrh, který zpracovalo architektonické studio A8000, má několik cílů, z nichž hlavním je nalezení cílové skupiny, tedy tzv. městského člověka. Dále se snaží vytvořit z místa značku města, využít k tomu stávajících industriálních objektů a zaujmout obyvatele třemi hlavními body − Culture Hubem, Event Hubem a Cowork Hubem. K tomu využívá stávající průmyslové objekty − chladicí věž, etážovou budovu bývalého archivu a dvoulodní průmyslovou halu. Symbolický objekt chladicí věže se změní ve vyhlídku, místo kultury a veřejné scény pro technologické firmy, kreativní průmysl, start-upy a místní uživatele. Se souborem nově navrhovaných budov věž propojí pochozí lávky, které budou vyvedeny až na úroveň střech. Na ty by měly být současně umístěny plochy zeleně s rekreační funkcí. Vznikne tak všem přístupná střešní krajina, která kompenzuje absenci zelených ploch na rušném veřejném prostranství v úrovni terénu.

Jak využít technologie?

Master plán přináší podnětné impulzy pro posouzení a prověření návrhu, a to z hlediska účelové a funkční koncepce veřejného prostoru mezi budovami. S důrazem na materiálové řešení a množství nepropustných ploch, městskou zeleň a hospodaření s dešťovou vodou. Také otevírá debatu o architektonicko-urbanistickém řešení, hustotě zastavění, práci s kulturním dědictvím průmyslových objektů a o tom, jakým způsobem je lze využít. Je rovněž nastolena otázka ekonomické proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na jednotlivé fáze a etapizaci projektu.

Součást konference

Představení budoucích plánů rozvoje lokality Špitálka a její přeměna na moderní chytrou čtvrť bude součástí konference URBIS SMART CITY FAIR.

Další aktivitou v plánované výstavbě chytré čtvrti jsou připravované expertní stoly, které v jednotlivých oblastech smart city pomohou definovat, v čem bude chytrá čtvrť inovativní. Série diskusí s experty z akademické sféry, technologických firem a městských organizací proběhne na přelomu září a října letošního roku s cílem nalézt bližší specifika užití chytrých technologií a přístupů. Oblasti smart city jsou rozděleny do následujících tematických celků: tepelný grid; elektrický grid a e-mobilita; chytré budovy, veřejný prostor a zelená a modrá infrastruktura; data a ICT; odpady a cirkulární ekonomika a komunita a sdílená ekonomika.

Kvalitní a šetrné prostředí

K hlavním motivům vybudování pilotní čtvrti Špitálka, která má za úkol především ověřit stanovené cíle nejen moderních technologií, trendů a smart city principů, patří také ověření nových způsobů udržitelné spolupráce veřejného sektoru se soukromým.

A v čem by se měla "chytrost" nové čtvrti projevit? Jde především o vytvoření kvalitního, energeticky úsporného a environmentálně šetrného prostředí pro její budoucí obyvatele a uživatele, které jim zároveň bude šetřit čas a peníze. Prostředí s docházkovou vzdáleností, s pracovními příležitostmi a pestrou vybaveností. Bezpečné a příjemné místo k životu nejen místních obyvatel, ale i lidí ze širokého sousedství. Kromě řady atraktivních kulturních a komerčních ploch pro společenské aktivity, kavárny a restaurace a sdílených pracovních ploch pro coworking se Špitálka zaměří také na pestrou nabídku bydlení až pro 900 osob.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED, financovaného z programu Horizon 2020. Do projektu jsou kromě Brna zapojeny také Rotterdam, Glasgow, Umeå, Parma a Gdaňsk. Města spolupracují a sdílejí zkušenosti při zavádění chytrých řešení nejen v oblasti mobility, energetiky a informačních technologií, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách, které povedou ke zlepšení kvality života obyvatel.

Bližší informace ohledně projektu revitalizace lokality Špitálka najdete na webových stránkách ­respitalka.brno.cz.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist