Vzdělávání, podobně jako legislativa či státní správa, čelí velké výzvě z pohledu rozvoje IT technologií. Investice do IT jsou pro firmy otázkou optimalizace nákladů a zvyšování konkurenční výhody. Ačkoliv mají motivaci k udržení rychlého tempa, často pro ně není jednoduché uspět. Jaká je ale motivace pro školy?

Vzdělávání není konkurenční, tedy myšleno především ve státních školách. Jde spíše o dobrou pověst škol, které jsou považovány za prestižní. Částečný pohled na kvalitu vzdělávání nám dávají mezinárodní testy PISA, jejichž cílem je zjišťování úrovně v rámci čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti mezi žáky ve věku 15 let. V posledním srovnání z roku 2019 skončili Češi jako průměrní až mírně nadprůměrní, přičemž nejhůře dopadli ve čtenářské gramotnosti.

Ve snaze o zlepšení kvality vzdělávání vznikají nejrůznější výukové aplikace. Nabídka je dnes naštěstí velmi široká. Od kvalitních placených balíčků známých vydavatelů, kteří původně dodávali papírové učebnice, až po aplikace a nástroje poskytované zdarma. Učitelé se v nabídce snaží zorientovat a ideálně hledat to nejlepší a za co nejméně peněz.

Roman Vejražka

Od roku 2017 CEO společnosti Edookit, která je součástí skupiny Unicorn. Předtím pracoval na pozici business account manager pro Epson Europe a byl zodpovědný za prodej projektorů v Česku a na Slovensku, především pro školství. Aktivně se zajímá o nové technologie ve vzdělávání.

Budoucnost výukových nástrojů je v jejich systematickém propojování tak, aby školám pomáhaly a výuku zjednodušovaly. Školám přinesou možnost propojovat jejich informační systémy s dodavateli výukového obsahu a softwarem pro vzdálenou spolupráci.

Společným jmenovatelem tohoto propojování bude naplňování školního vzdělávacího programu − kurikula. Dodavatelé nástrojů budou úspěšní jen tehdy, pokud budou ochotni se propojovat se školními systémy. Cesta vícekanálové komunikace, kdy každý učitel používá vybranou aplikaci i komunikační kanál, není udržitelná. Žákům to zvyšuje stresovou zátěž a zhoršuje výsledky nejen při vzdálené výuce.

Teprve integrace výukových nástrojů umožňuje systematické sledování kvality výuky až na úroveň jednotlivých žáků i učitelů. V budoucnu se rovněž upustí od současného hodnocení formou známkování a bude se sledovat zlepšování žáků na úrovni jejich kompetencí. Vzdělávací nástroje se budou zaměřovat na zvyšování motivace žáka, aby se učil.

Učení musí být stejně zábavné a dostupné v mobilním telefonu jako hry. Gamifikace ve vzdělávání umožní chválit žáka i za drobná zlepšení, která by učitel nebo rodič nezaregistrovali. Nové nástroje budou muset podporovat výuku formou spolupráce žáků na projektech. Žáci si budou sami sestavovat týmy a určovat si v nich role.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Inovativní vzdělávání.