Představitelů bank operujících na tuzemském trhu jsme se zeptali, jaké finanční produkty pro energeticky úsporné projekty jejich banka nabízí, komu jsou určeny a za jakých podmínek je lze získat. Zajímalo nás také, zda je možné tyto produkty kombinovat s podporou z EU fondů a jestli jejich banka klientům v této oblasti poskytuje i poradenství. Zároveň jsme je požádali o příklady zajímavých, bankou podpořených projektů.

Zuzana Filipová, tisková mluvčí Monety Money Bank

Mezi speciální produkty, které v Monetě nabízíme, lze zařadit úvěr v programu Expanze, který poskytujeme ve spolupráci s ČMZRB (pro úsporu energie je možné využít program ÚSPORA ENERGIE). Standardně mohou ale naši klienti využívat i jiné investiční úvěry. Většina dotačních programů nicméně souběh podpor neumožňuje, proto ani podpory z EU fondů k financování dotací pro financování těchto projektů nevyužíváme.

Poradenství pro dotační programy přímo v Monetě nenabízíme, ale můžeme našim klientům v případě zájmu toto poradenství zprostředkovat.

Blanka Svobodová, manažerka korporátního segmentu KB

S KB klienti získávají především zkušeného a fundovaného partnera, s nímž mohou řešit projekty energetických úspor v celé jejich komplexnosti. Tedy nejen vlastní financování včetně dotačního managementu, což se od banky očekává, ale díky vlastnímu týmu specialistů v oblasti energetiky také pomoc s posouzením technického řešení. Novinkou jsou i služby specialistů KB Advisory, které mimo jiné obsahují celý energetický management včetně zpracování energetických posudků, auditů nebo průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Zároveň díky naší spolupráci s Evropskou investiční bankou můžeme klientům v rámci programu EuroPremium Climate Action poskytnout financování se zvýhodněnou úrokovou sazbou.

Během krátké doby spustíme z mého pohledu velmi atraktivní program zaměřený na realizaci energetických úspor v podnikatelském segmentu, připravený ve spolupráci s ČMZRB. Je to další z řady aktivit podtrhující odpovědný přístup banky k udržitelnému podnikání a životnímu prostředí.

Jakub Tomaštík, ředitel EU Centra ČSOB

Klientům, kteří se rozhodli realizovat investice do energeticky úsporných opatření, nabízíme výhodné financování ze zdrojů Evropské investiční banky (EIB) v rámci programu Climate Action & Energy Efficiency. Jedná se o zvýhodněné střednědobé a dlouhodobé financování pro firmy do tří tisíc zaměstnanců a projekty do 25 milionů eur. Klientům dále nabízíme odborné poradenství při získání nevratných investičních dotací z fondů EU. Tyto dotace kryjí 30 až 50 procent z pořizovací ceny investice a výrazně tak zkracují její návratnost. Kromě poradenství banka v rámci své CSR politiky podporuje klienty investující do energetických úspor, tzv. Green Granty, které jsou poskytovány na přípravu energetických auditů a technické dokumentace nutné pro realizaci energeticky úsporných investic. Jen v posledních dvou letech jsme podpořili Green Granty více než tří desítek projektů za více než jednu miliardu korun.

Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB

Skupina ČSOB je v oblasti energetiky angažovaná již tradičně. V ČSOB financujeme energetiku a infrastrukturu související se zemním plynem a zaměřujeme se na financování nové energetiky založené na obnovitelných zdrojích. Klientům poskytujeme strategické poradenství v oblasti nové energetiky a pomáháme se získáním dotačních titulů na podporu energeticky úsporných opatření. Zejména pro komunální a korporátní sektor poskytujeme optimální způsob financování EPC projektů formou odkupu dlouhodobých pohledávek s postupnou splatností od dodavatelů projektů. Covid-19 tento způsob financování téměř neovlivnil. Projekty, které však souvisejí s těžbou uhlí a výrobou elektřiny výhradně z uhlí, od roku 2018 nefinancujeme.

Kromě financování klientům také poskytujeme strategické poradenství v oblasti nové energetiky, poradenství a pomoc s vyřízením dotací na energeticky úsporné projekty. Zejména pro komunální sektor poskytujeme optimální způsob financování EPC projektů formou odkupu dlouhodobých pohledávek s postupnou splatností od dodavatelů projektů. Společně s předními partnery z energetického sektoru aktuálně připravujeme návrhy na doplňkové služby pro naše bankovní klienty, a to jak v B2B, tak v B2C segmentu.

František Bouc, tiskový mluvčí České spořitelny

Financování energeticky úsporných projektů je jednou z oblastí, jež ČS svými službami tradičně pokrývá. Naši klienti dlouhodobé úvěry na investice často využívají v kombinaci s provozním financováním. Energeticky úsporné projekty mají navíc možnost naším prostřednictvím získat úrokové zvýhodnění EIB, technologické a inovativní projekty dokážeme podpořit zapojením záruky EIF.

Česká spořitelna financuje i společnosti zajišťující projekty s garantovanou úsporou energie (tzv. EPC neboli Energy Performance Contracting). Tyto společnosti dodají návrh, zajistí realizaci energeticky úsporných opatření i celý energetický management v provozních areálech, administrativních budovách, kancelářích, veřejných budovách, bazénech a dalších objektech.

Kompletní dotační management a poradenství pro korporátní klientelu zajišťujeme prostřednictvím naší dceřiné společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.

Díky úzké spolupráci bankovních poradců ČS a kolegů z Grantiky jsme schopni průběžně monitorovat a hlídat aktuální dotační možnosti jak jednotlivých společností, tak obcí, měst, neziskových společností apod. Podporovaných oblastí i zdrojů financování je velké množství a není jednoduché se ve všech pravidlech zorientovat.

U podnikatelských subjektů je v oblasti energetických úspor hojně využívaný program Úspory energie s podporou až 50 procent ze způsobilých výdajů. Žádat o dotaci zde mohou subjekty z kategorie malých, středních i velkých podniků a z širokého spektra odvětví. Od zemědělství přes zpracovatelský průmysl, stavebnictví až po služby v gastronomii a cestovním ruchu. Evropské prostředky zde směřují například na zateplování objektů, modernizace zdrojů energie, výměnu systémů osvětlení či vzduchotechniky, instalace fotovoltaických panelů nebo náhradu výrobních technologií za nové úspornější včetně gastro technologií. Zde Grantika realizuje desítky úspěšných projektů s častým dofinancováním ze strany naší banky. Zájemci mohou využít poslední výzvy v tomto programovém období s příjmem žádostí od konce listopadu 2020 do poloviny příštího roku.

Vedle programu Úspory energie lze pro energetickou oblast zmínit dále programy Obnovitelné zdroje energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, malé vodní či větrné elektrárny…), Nízkouhlíkové technologie (skladování energie, elektromobilita, úprava a vtláčení bioplynu, využití druhotných surovin) či Úspory energie v SZT (výstavba a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií). Samostatnou kapitolou je pak Operační program Životní prostředí, který je z velké části cílen na veřejný a neziskový sektor. Zde je podporováno například zateplování, instalace obnovitelných zdrojů či využití dešťové vody z veřejných budov. Energeticky úsporným záměrům u bytových domů je určen Integrovaný regionální operační program.

Česká spořitelna nabízí předfinancování dotace v kombinaci s dlouhodobým investičním úvěrem na financování investice nad rámec dotace. Financování úspor energie a investic vedoucích ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí je součástí naší společenské odpovědnosti a příspěvkem k dlouhodobé udržitelnosti.

Z úspěšně realizovaných projektů v Grantice lze zmínit záměr společnosti ITES, týkající se kotelny na biomasu a podpořený z programu Obnovitelné zdroje energie, který byl vyhlášen ze strany MPO Podnikatelským projektem roku 2019. Spotřebovanou energii šetří také vyměněná pec na jemné pečivo společnosti P E C U D, výrobní a obchodní družstvo Žandov. Rekonstrukce technologických celků výtahů, vzduchotechniky a osvětlení včetně instalace fotovoltaické elektrárny pak probíhá například v obchodním domě Andy v České Lípě.

Stamilionových podpor by se měly dočkat i schválené projekty několika odpadových bioplynových stanic a projekt větrné elektrárny s přislíbenou podporou téměř 50 milionů korun.

Grantika se rovněž připravuje na spuštění nových dotačních programů, jako jsou například Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a samozřejmě evropské operační programy pro nové období 2021 až 2027.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Energie.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist