Svět podnikových informačních systémů odráží nejen vývoj technologií, ale reaguje i na transformaci samotného byznysu. Současná situace, kterou determinují pandemická opatření, oběma typům změn jen nahrává.

Oboroví analytici a konzultanti se shodují na několika trendech, jež významně ovlivňují vnímání, funkční rozsah, technologický potenciál a ve výsledku i budoucnost informačních systémů kategorie ERP. V praxi jde o cloud computing, zvyšování chytrosti nástrojů a pokročilou analytiku, mobilní aplikace, zpracování dat v reálném čase, větší zaměření na digitální komunikační kanály, uživatelskou přívětivost a o napojení na okolní aplikace a zařízení.

Informační systémy ERP představují pro většinu organizací klíčový nástroj pro správu dat. S postupným rozvojem technologií se mění nejen funkční možnosti aplikací, ale také vnímání podnikových informačních systémů ze strany správců, uživatelů a jejich tvůrců. Mimo jiné se stávají nedílnou součástí projektů digitální transformace.

40 %

celkových investic do ERP systémů v Česku v současnosti směřuje do cloudových řešení. Pro porovnání, průměr ve střední a východní Evropě činí 30 procent, v západní Evropě dosahuje až 48 procent.

ERP ve víru digitální transformace

"Naše výzkumy v oblasti digitální transformace ukazují, že existující informační systémy jsou často brzdou digitální transformace. Mnoho podniků uvádí, že zastaralé systémy je náročné inovovat, customizovat nebo integrovat s novými byznys aplikacemi," říká Jozef Gemela, Head of Research and Consulting ve společnosti IDC. Změnu přístupu ale naznačují slova Elišky Jirovské, ředitelky společnosti VMware pro ČR a SR: "Společnosti dnes masivně investují do refaktorizace svých ERP systémů tak, aby byly mobilní, umožňovaly dostatečnou analytiku a byly ve shodě s globálními regulacemi."

Tradiční, typickou či žádoucí roli podnikového informačního systému ERP popisuje Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii ve společnosti Minerva ČR: "ERP systém je páteří, nervovou soustavou a mozkem celého podniku. Svou funkcionalitou určuje tvar podnikových procesů, vzájemně je propojuje, sbírá informace, vyhodnocuje je a dává pokyny k dalším aktivitám." Díky své centrální roli by systémy ERP rozhodně neměly chybět v iniciativách digitální transformace. Praktické možnosti realizace přibližuje Vladimír Bartoš: "Při sběru informací může ERP komunikovat se stroji, při vyhodnocování informací potenciálně využije pokročilé algoritmy, pomocí nichž navrhne návazné akce v prodeji, nákupu, výrobě, skladech, jakosti a v účtárně. Některé aktivity začne systém ERP dokonce sám prosazovat." Praxe tuzemských podniků ale nebývá takto idylická.

Ne vždy lze vazby a efekty mezi ERP a digitální transformací úspěšně zrealizovat. "Nezřídka se stává, že systém ERP není dobře integrovaný, nefunguje řízení výroby, jeho dodavatel jej nedokáže integrovat s dalšími technologiemi a klient řeší situaci dalšími nákupy specializovaných systémů, které jsou dobré pro digitalizaci dílčích oblastí. Bez efektivní komunikace s ERP ale není šance na dosažení očekávaného výsledku," doplňuje Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR.

"Každý proces má svůj vstup a výstup, a pokud průběh takového procesu chceme automatizovat a digitalizovat, musíme splnit dvě základní podmínky. Tou první je standardizace vstupu a výstupu a tou druhou je automatizace jejich zpracování. Na obou koncích totiž můžeme mít z principu buď člověka, nebo technické zařízení. Ani jednu z podmínek není možné s lidským faktorem plně zabezpečit. Zbývá tedy technické zařízení. A právě zde se svět digitální transformace, Průmyslu 4.0 a ERP potkává," objasňuje vzájemné vazby technologií a trendů Martin Kršňák, Business Development Director ve společnosti Asseco Solutions.

Roli systémů ERP v digitální transformaci shrnuje Milan Tesař, obchodní ředitel společnosti InfoConsulting Czech: "ERP systémy tvoří datovou a procesní základnu moderních podniků a vytváří sjednocující prvek digitalizačních aktivit. Vhodně zvolený ERP systém významně posune podnik na jeho cestě k digitalizaci a poskytne stabilní základ pro integraci dalších specializovaných nástrojů." Jeho slova doplňuje Jiří Pavlík, senior business consultant společnosti ITeuro: "ERP mají důležitou roli v řízení podniků, ale digitální transformace mění jejich postavení. Už to není jediný zdroj dat a jediný postačující nástroj. Ze své role toho "nejdůležitějšího" se transformovaly do role pumpy, která zásobuje celý informační organismus daty."

Technologické trendy ERP

"Současným trendem napříč organizacemi je důraz na vytvoření analytických platforem, které umožňují integraci a analýzu dat z různých oblastí: zákazníci, operace nebo třeba internet věcí. Implementace analytických platforem pak umožňuje nasazení systémů strojového učení a umělé inteligence pro automatizaci procesů a podporu rozhodování," vypočítává aktuální trendy, jež lze vysledovat nejen v segmentu ERP, Jozef Gemela ze společnosti IDC.

Specifickou technologickou proměnu, která poměrně podstatně ovlivňuje svět systémů ERP, popisuje Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR: "Dnes mají podniky na vybranou ze dvou možností. Buď naimplementují ERP jako standard se snadnými následnými upgrady, ale jeho efektivita bude nižší a všude kolem budou Excely, ruční práce a další specializované aplikace, nebo systém s pomocí programátorských zásahů rozšíří a přizpůsobí vlastním potřebám. Ve druhém případě bude ERP velmi výkonné, ale po pár letech dojde na výrazně složitější a náročnější upgrade. A právě tady svítá naděje na souběžné získání obou výhod. Nové technologie umožňují vyvíjet celé moduly informačního systému téměř uživatelsky. Tyto aplikace jsou datově definovány, takže při upgradu na vyšší verzi se modely automaticky převedou."

Praktické příklady technologického posunu ERP systémů uvádí Milan Tesař ze společnosti InfoConsulting Czech: "Používáme například strojové učení pro zpřesnění predikce poptávky, jejíž kvalita je určující pro správné plánování výroby a ovlivňuje finanční prostředky vázané v zásobách. Obdobnou technologii používáme pro zpřesnění predikce cash flow. Významné jsou inovace v oblasti propojení ERP systému s okolním světem, ať už aplikacemi nebo zařízeními. Díky tomu dokážeme daleko lépe pracovat s reálným stavem podniku, rychleji na něj reagovat a později využít data k hledání možností pro zlepšení či pro predikce."

Nastupující či probíhající trendy automatizace, digitalizace a robotizace v segmentu ERP potvrzuje také Jiří Přibyslavský, SAP Business Architect ve společnosti SAP ČR: "Obecným trendem je posun automatizace a digitalizace směřující k bezdotykovým procesům, běžícím kompletně bez zásahu člověka. Rutinní činnosti nahrazují metody expertních pravidel robotických postupů nebo strojového učení. Inteligentní systémy umožňují prezentaci výsledků v reálném čase bez ohledu na velikost a komplexnost dané společnosti, nabízí prostor k úspěšné transformaci firem směrem k flexibilitě, rychlosti a změně celkového pohledu na byznys v dnešním proměnlivém prostředí."

Postavení ERP v podnicích

"Před patnácti lety byly ERP systémy vnímány především jako místo, kde je zachycena podniková realita. Uměly pomoci s evidencí vstupů a s návrhem výstupů. Částečně automatizovaly některé činnosti, které se do té doby děly zcela mimo systém, ale naprostá většina kroků byla závislá na interakci uživatele. Dnešní ERP systémy jsou zejména komunikační páteří," komentuje evoluci systémů ERP a jejich role v organizacích Martin Kršňák ze společnosti Asseco Solutions.

"Výběrová řízení na ERP systém začínají dotazníky obsahujícími 500 až 1000 požadavků ze všech oblastí. A kvalitní ERP systémy mají neskutečně široký záběr. Současně ale stoupá tlak uživatelů na jednoduchost ovládání," říká Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR. Analogické zkušenosti a poznatky popisuje také Milan Tesař ze společnosti InfoConsulting Czech: "Od zákazníků v poslední době sledujeme jasný tlak na využívání standardních funkcionalit ERP řešení a dostupných možností konfigurace bez nutnosti programových úprav. Ve výběrových řízeních ověřují, že uvažované řešení poskytuje dostatečné funkcionality pro daný obor a implementace nebude znamenat významný zakázkový vývoj."

"Dnešní ERP systémy se liší od svých předchůdců asi tak jako dnešní chytré telefony od svých analogových kolegů, pevných linek. Dnešní systémy těží z nových in-memory technologií, nové architektury a moderního uživatelského prostředí. Novým typem ERP jsou pak cloudové veřejné služby, které jsou více standardizované, zato se ale o systém nemusíte starat," dodává Jiří Přibyslavský ze společnosti SAP. A změny v pojetí ERP potvrzuje také komentář Elišky Jirovské ze společnosti VMware: "Dnes vznikající moderní informační systémy již většinou netvoří tradiční monolitická softwarová řešení. Aplikace a jejich architektury využívají různé kontejnerové platformy, cloudové služby a samozřejmě technologie umělé inteligence."

Cloudová vlna

"Cloudový trend pozorujeme zejména v sektoru malých a středních podniků, kde nasazení cloudového ERP probíhá relativně rychle bez nutnosti vytvoření IT infrastruktury a bez nutnosti využití interních IT pracovníků. Na druhé straně, dalšímu nasazování cloudu brání regulace v oblasti ochrany dat nebo snaha o ponechání kritických aplikací v interní IT infrastruktuře," říká Jozef Gemela ze společnosti IDC a dodává: "Dle našich výzkumů tvoří podíl cloudu v současnosti 40 procent celkových investic do ERP systémů v Česku. Pro porovnání, průměr ve střední a východní Evropě činí 30 procent, v západní Evropě dosahuje až 48 procent."

Cloud computing se po letech vývoje, pionýrských projektů a opatrného přístupu etabluje jako standardní podniková technologie. A platí to i pro podnikové informační systémy kategorie ERP, jejichž uživatelé, alespoň v tuzemsku, prvotní nadšení z příchodu nového modelu zajišťování IT zdrojů úplně nesdíleli. "Cloudový trend přichází z USA. Tam je opravdu na vzestupu, a i u nás začínáme cítit nárůst poptávky," říká Vladimír Bartoš ze společnosti Minerva ČR a dodává: "Pokud má dodavatel ERP kvalitní systémové pracovníky pro zajištění provozu podnikového systému, konzultanty se znalostí byznysu, kteří pomohou klientovi systém nejen nastavit, ale i vylepšovat podnikové procesy, a pokud tvoří tito lidé stabilní kádr, pak je cloud pro klienty výhrou."

V Česku poptávka po ERP systémech v cloudu stoupá rovněž, ale rozhodně nižším tempem. "Zajímavé je, že zatímco většina IT odborníků očekávala trend cloudu tažený od menších společností k větším, realita je přesně opačná. Budoucnost je však jednoznačně v cloudových ERP systémech. Když si představíme, co vše v důsledku znamená plně digitální a automatizované řízení firemních procesů, musíme nutně dojít k závěru, že bez cloudu to prostě nepůjde," říká Martin Kršňák ze společnosti Asseco Solutions. "Jsme ve fázi kritického zhodnocování cloudové varianty provozu. Cloud je v mnoha výběrových řízeních zvažován jako reálná alternativa k on-premise provozu," dodává Milan Tesař ze společnosti InfoConsulting Czech.

Tuzemská specifika přístupu ke cloudovému modelu ERP doplňuje Jiří Pavlík ze společnosti ITeuro: "Nejde o to, že systémy dostupné u nás na cloud nejsou připraveny, ale spíše o konzervativnější postoj našich firem. Omezení tuzemské podniky často vidí v malých možnostech úprav standardního systému."

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin ICT revue.