V rámci podnikatelských soutěží je každoročně vyhlašováno několik samostatných kategorií. Na předních místech mezi nimi stojí Vodafone Odpovědná firma roku, kterou uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. Cílem je ocenit společnost, která je ohleduplná nejen ke svému okolí, ale také například k vlastním zaměstnancům. O tom všem mluvila Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti ze společnosti udělující ocenění.

Firemní odpovědnost… Co si pod tímto spojením můžeme představit?

Podle nás je to celkové vnímání podnikání. Ne podle principu "co největší zisk a z něj pak něco na charitu", ale je to přístup, kdy se firma ohlíží na dopady svého podnikání na okolí už na začátku. Svůj zisk se snaží generovat takovým způsobem nebo vytváří takové produkty, aby co nejméně negativně ovlivňovaly životní prostředí a měly pozitivní dopad na lidi, kteří se na daném produktu nebo službě podílí anebo ji využívají. Jen s takovou firemní filozofií lze měnit společnost k lepšímu.

Proč je pro vás jakožto partnera této kategorie právě toto důležité?

Myslíme si, že odpovědné podnikání patří dnes k základním pilířům firemní kultury bez ohledu na velikost dané společnosti. My ve Vodafonu to považujeme za samozřejmost, udržitelný přístup je propsán do celkové firemní strategie a vůbec účelu, za jakým podnikáme. Ale je potřeba, aby takových firem bylo co nejvíce. Proto chceme ostatní podniky inspirovat a motivovat do další práce. Chceme jim ukázat, že udržitelný přístup dokáže jejich okolí ocenit. A že jdou správnou cestou.

Jaká je podle vás úroveň společenské odpovědnosti firem u nás?

V téhle oblasti dělají firmy obrovské pokroky. Především se změnilo vnímání společenské odpovědnosti jako takové, kdy už dávno není chápána jako charita, která mnohdy ani nesouvisí s podnikáním dané společnosti, ale jde o celkový přístup k podnikání. Čím dál více firem řeší udržitelný způsob využívání surovin a energií, výrobní procesy, dopravu, péči o zaměstnance, protože vědí, že pokud chtějí fungovat dlouhodobě, není to ani jinak možné. Ale za nejdůležitější považuji fakt, že se už nejedná primárně o velké nadnárodní korporace, které tady v Česku uplatňují své globální strategie, a jsou tedy v některých aspektech napřed, ale že takto uvažuje čím dál víc malých a středních firem, pro které tato cesta určitě není jednoduchá a je často na úkor většího nebo snadnějšího zisku. A právě proto tyto firmy oceňujeme.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.