Zdenka Van der Zwan, channel manažerka pro ČR a SR, Red Hat

V Česku vnímáme stále větší adopci cloudového prostředí. Nevidíme žádné výrazné zaostávání v jednotlivých oborech. Od služeb přes e-commerce až po finanční domy, u kterých jsme se v minulosti mohli setkávat s bariérou pocitu nedostatečné bezpečnosti, a samozřejmě průmysl. Cloud, cloudové technologie a nástroje již dnes v Česku používá většina firem. Stále přibývá také organizací, které mají na cloudu založenu celou podnikovou infrastrukturu, nejen dílčí oblasti, jako například řešení záloh nebo e-mailovou komunikaci.

Vratislav Břenek, Global Partners Business Manager, VMware

Osobně bych spíše mluvil o "přílivu" než o "vlně". Prozatím u nás nevidíme velké využití multicloud řešení, což je dáno především velikostí našich firem a trhu. Mnoho podniků však hovoří o cloudové strategii, popřípadě už na ní pracuje s výhledem do příštích let. Cloud však není možné vnímat jako "místo", ale jako "způsob" doručování IT. Pokud se na to díváme touto optikou, tak je adopce podstatně větší. Pozitivní trend lze vidět mimo jiné ve finančním sektoru. Stále však přetrvávají představy a mýty, proč se cloudu bránit.

ICT revue 4/2021

Stáhněte si přílohu v PDF

Eduard Bartko, manažer divize Cloud Marketing, Microsoft ČR a Slovensko

Firmy a organizace si stále více uvědomují výhody a možnosti, které jim cloudové technologie přinášejí. Naše cloudové služby nacházejí uplatnění napříč všemi odvětvími. Nárůst zájmu pozorujeme jak v odvětvích a organizacích, kterým cloudové služby umožňují lépe naplňovat očekávání jejich IT oddělení, tak i v organizacích, jež v IT hledají přidanou hodnotu − byznysovou nebo zdroj významné inovace.

Vladimír Kroa, Associate Vice President, IDC

Nějakou formu cloudu dnes konzumuje víceméně každá společnost. Pro velké podniky může být ekonomičtější budovat si hybridní cloudy s tím, že základní infrastrukturu si zajistí samy a z veřejného cloudu využívají jen prostředky nad rámec běžné potřeby. Jde například o pokročilejší služby platforma jako služba. V neposlední řadě do veřejného cloudu nasazují aplikace, které se používají globálně.

Článek byl publikován v komerční příloze Hospodářských novin ICT revue.