Strategický projekt města Brna RE:Špitálka pracuje s myšlenkou výstavby chytré čtvrti v širším centru města s uplatněním moderních technologií, inovativních přístupů a využitím udržitelných a obnovitelných zdrojů. Vyrostou tu nové byty, komunitní i pracovní prostory a kvalitní veřejná prostranství. Projekt má předejít vzniku potenciálního brownfieldu v části areálu Tepláren Brno v ulici Špitálka.

V současnosti je již hotová první pracovní verze urbanisticko-architektonického návrhu území, tzv. Master plan, a letos se bude pracovat na ověřovací studii a podmínkách pro hledání budoucího investora. „Naším cílem není areál od základů přestavět, změnit nebo destruovat, ale rozvinout ho v soběstačnou, udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou, vy­užívající všech dostupných zdrojů, které město nabízí,“ uvedl autor Master planu, architekt Martin Krupauer ze studia A8000.

Zachovány by měly zůstat chladírenská věž, dvoulodní průmyslová hala a archiv tepláren. K nim by mělo být přistavěno šest zcela nových budov pro bydlení a pracovní zázemí. Věži chtějí architekti vdechnout nového ducha − interiér se promění v prostor pro prezentaci firem či aktivity místních obyvatel, exteriéry na vrcholu stavby poslouží jako vyhlídka na Brno. Nové střešní terasy nabídnou sportoviště, zeleň i zahrádky pro komunitní pěstování a unikátní atrakcí bude 400 metrů dlouhá „stezka v oblacích“, která prochází chladírenskou věží a propojí všechny budovy.

Ve stínu věže

Prostor pro bydlení, práci i sport, místo pro zeleň a relaxaci. To vše nabídne nová městská čtvrť, která by měla vzniknout v části areálu Tepláren Brno.

Jak funguje chytrá čtvrť?

Zároveň se aktivně pracuje na výběru vhodných chytrých technologií, které čtvrti dodají její futuristický ráz. Během loňského podzimu město Brno zorganizovalo šest expertních kulatých stolů, při nichž se diskutovalo, jak by měla chytrá čtvrť fungovat, v čem by měla být inovativní a jaké konkrétní technologie a přístupy by se měly použít. Debaty u virtuálních kulatých stolů s řadou odborníků ze soukromé, akademické i neziskové sféry se zaobíraly otázkami dodávek tepla a systémy vytápění a chlazení, dále zdroji elektřiny a podporou elektromobility. Účastníci také diskutovali o koncepci veřejného prostoru, odpadovém hospodářství či podmínkách pro rozvoj komunitního života. Nechybělo ani téma sběru a využití dat a jejich zabezpečení.

Chytrá čtvrť Špitálka
Chytrá čtvrť Špitálka
Vizualizace: Ateliér A8000

„Cílem těchto expertních setkání bylo posoudit, jaká konkrétní opatření a technologie mohou být aplikovány v chytré čtvrti Špitálka, vyhodnotit jejich přínosy a investiční náklady a navrhnout možné alternativy,“ popsala manažerka této rozvojové lokality Yuliya Ostrenko. Celkově se kulatých stolů zúčastnilo přes 150 odborníků napříč republikou.

Protože nová čtvrť vznikne v sousedství tepláren a provozů, které generují přebytkové teplo, shodli se experti například na tom, že je vhodné ověřit možnosti, jak toto teplo využít pro vytápění chytré čtvrti. „Při výstavbě se počítá s vysokým energetickým standardem a účinností budov, takže celková potřeba dodávek tepla pro provoz čtvrti bude nižší než u běžných sídel,“ podotkl vedoucí Energetického ústavu VUT v Brně Jiří Pospíšil. Jako zajímavý nápad se odborníkům jeví i možnost odzkoušení centrálního zásobování chladem, což obyvatelé vzhledem k teplým letním obdobím v posledních letech jistě ocení.

Nastává čas pro hledání investora

V projektu RE:Špitálka se letos počítá se zpracováním ověřovací studie, která by sjednocovala doporučení z expertních stolů s dosavadním návrhem Master planu. Dalším zásadním úkolem je stanovení podmínek a parametrů pro hledání strategického investora i samotnou výstavbu. Soutěžení investora by mohlo začít na přelomu letošního a příštího roku.

Proměna Špitálky je součástí evropského projektu RUGGEDISED, financovaného z programu Horizon 2020. Do projektu jsou kromě Brna zapojeny také Rotterdam, Glasgow, Umeå, Parma a Gdaňsk. Města spolupracují a sdílejí zkušenosti při implementaci chytrých řešení nejen v oblasti mobility, energetiky a informačních technologií, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách, které povedou ke zlepšení kvality života obyvatel.

Bližší informace týkající se projektu revitalizace lokality najdete na webových stránkách respitalka.brno.cz.