Platforma Upvest, v níž před nedávnem Komerční banka navýšila svůj vlastnický podíl na více než 30 procent, nabízí investice do nemovitostí formou participace na dluhovém financování konkrétních developerských projektů, přičemž investovat lze již od pěti tisíc korun. Od jejího spuštění v roce 2017 přes ni prostřednictvím téměř 5700 investic do 19 projektů „přeteklo“ 440 milionů korun. „Upvest poskytuje developerům úvěry vykrývající fáze projektu nebo místa v kapitálové struktuře, kde už banky nejsou ochotny financování poskytnout − třeba mezaninové úvěry (úvěry podřízené seniornímu úvěru, zpravidla bankovnímu; často slouží k doplnění vlastního kapitálu developera, kterému je ale naopak nadřazen − pozn. red.) nebo překlenovací úvěry v povolovací fázi projektů,“ říká Petr Volný, spoluzakladatel platformy.

Kdo je váš typický investor a jaká je průměrná výše investice?

Naši investoři netvoří homogenní skupinu, spíše se u nás demograficky profilují dva typy investorů. Jedním je generace lidí mezi třiceti a čtyřiceti lety, která už má menší averzi k investování on-line. Starší lidé pak spadají do kategorie druhé, která je sice méně početná, zato investuje ve větších objemech. Tyto investory přitahuje především kvalita produktu.

Průměrná výše investice činí něco přes sedmdesát tisíc korun. Tato částka je však vychýlena jednorázovými investicemi v řádu milionů. Zajímavé je podívat se na medián, který se pohybuje kolem dvaceti tisíc korun. Citelný rozdíl mezi průměrem a mediánem ukazuje na značný počet velkých investorů.

Komerční banka letos v červnu navýšila prostřednictvím své dcery Smart Solutions podíl ve vaší společnosti z 18,9 na 31,06 procenta. Co to pro vaše investory znamená?

Banky jsou všeobecně velmi konzervativní, proto navýšení vlastnického podílu v Upvestu bereme jako velký projev důvěry v to, co děláme. Pro naše klienty se z hlediska jejich investice nic nemění. Nabízené produkty zůstávají stejné, jejich rizikový profil zůstává stejný.

Způsob investování, který nabízíme, je ve světě běžný, u nás však zatím nemá institucionální podobu. České banky postupně začínají nabízet tradiční produkty v on-line formě, mám tím na mysli například pojištění. U nových produktů jsou však opatrné a vyčkávají, až s nimi přijdou menší hráči. Pokud se osvědčí, pak jdou cestou partnerství s úspěšnými start-upy, což je i případ vstupu Komerční banky prostřednictvím své dceřiné společnosti KB Smart Solutions do Upvestu. Komerční banka si uvědomuje, že budoucnost distribuce finančních produktů je v technologiích a on-line prostředí.

Jak si Češi zvykají na investování on-line?

Pro investora je důležité, aby se zorientoval v investičních produktech jako takových. Aby porozuměl základním principům investování, nastavil si svou osobní hranici schopnosti nést riziko, rozložil investici do širšího portfolia a nesázel na jedinou kartu. Skutečnost, zda jde potom on-line nebo fyzickou cestou, je pak méně podstatná.

Pochopitelně kvalitní aplikace mu usnadní orientaci v prostředí a přiměje ho se k on-line investování vracet, protože zjistí, jak snadné to vlastně je.

V zahraničí se jedná o běžný nástroj, do Česka se dostává až v posledních letech. Nápad na založení platformy Upvest přišel od jejího spoluzakladatele Davida Musila, který si inspiraci přivezl z Velké Británie.

Můžete popsat, jak celá transakce probíhá?

Každá žádost o úvěr ze strany developera prochází detailní analýzou s přísnými kritérii. Pokud uspěje, nabídne Upvest svým investorům možnost participovat na financování konkrétního developerského projektu.

Délka investice je obvykle mezi jedním až třemi lety a roční výnos se pohybuje mezi čtyřmi až devíti procenty. K nejčastěji financovaným nemovitostem patří rezidenční projekty, v portfoliu se nám však začínají objevovat i komerční stavby.

Jakmile investoři upíšou své participace v celkové částce, o kterou developer žádal, je mu poskytnut úvěr. Často slouží k doplnění vlastních zdrojů nebo k překlenutí určitého období v počáteční fázi projektu, kdy teprve získává potřebná povolení pro stavbu. Jde o rizikovější etapu, a proto se k úvěru váže vyšší úroková sazba.

Když má developer pohromadě potřebná povolení, žádá o standardní úvěr v bance, z něhož poté refinancuje svůj úvěr u Upvestu. Z těchto prostředků pak vyplácíme investory.

V případě, že financujeme celou výstavbu, developer svůj úvěr splácí po prodeji bytů jejich novým majitelům. Úroky jsou investorům vypláceny dle typu úvěru, a to buď průběžně, například z měsíčního nájmu, či najednou po řádném splacení úvěru. Investorům však pravidelně reportujeme o průběhu úvěrovaného projektu − zpravidla na čtvrtletní bázi.

Vznikají další internetové platformy, jak se může začínající investor lépe zorientovat ve virtuální džungli a ubránit se případným nekalým praktikám?

Styl distribuce peněžních prostředků se mění na úrovni všech finančních institucí a z fyzického světa se přesouvá do virtuálního. V on-line prostředí jde produkty nabízet různým způsobem, stejně tak jako v tom fyzickém. A v obou existují různé nekalé cesty, jako jsou například skryté poplatky nebo klamavá inzerce. Klienti v Čechách jsou tak toxickým marketingem již otráveni.

V Upvestu chceme celé odvětví investic zbavit této nálepky. Například tím, že na investory nevytváříme žádný nátlak. Zájemce, který se zaregistruje k odběru informací, dostává e-mail o nově chystaném produktu včetně všech právních, technických a dalších analýz. Může si je v klidu nastudovat a poté se rozhodnout. Na rozdíl od schůzky s fyzickým prodejcem, který často poskytne jen pozitivní marketingové informace a neupozorní na rizika s cílem pouze rychle uzavřít transakci.

On-line prostředí etickému přístupu nahrává. Dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od našich investorů, že si cení, když nejsou pod tlakem prodejce a zároveň konstantně dostávají velké množství informací.

V tomto jsme našli společnou řeč s Mutumutu a Fondee a založili jsme iniciativu Fér Fintech. Jejím cílem je dát dohromady další subjekty, které smýšlí podobně, a společně otevřít témata a pracovat na zkulturnění finančního prostředí v Čechách.

Reality

Stáhněte si přílohu v PDF

Je něco, na co jste obzvlášť hrdý?

Máme skvělý tým a štěstí na lidi. Dále jsem velmi pyšný na samotný produkt, děláme ho opravdu s řádnou péčí a vážíme si lidí, kteří s námi na základě našich analýz na našich úvěrech participují. Investoři totiž podstupují riziko, že o peníze, které s námi investují, mohou přijít.

A jaké jsou vaše plány pro nejbližší období?

Spolupráce s Komerční bankou nám otevírá cestu akcelerovat byznys na obě strany − směrem k větším developerským projektům a na druhé straně rozšiřovat investorskou bázi, která bude projekty financovat. Ohlížíme se po dalších financovatelných produktech, které jsou blízké realitnímu segmentu, jako například skleníky s moderními technologiemi zemědělství, obnovitelné zdroje − parky větrných a solárních elektráren. Nápadů máme prostě spoustu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Reality.