Česká komora architektů vyhlásila šestý ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s projekty realizovanými na území Česka a dokončenými v posledních pěti letech. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 170 děl. Porota v létě nominovala 30 děl do užšího výběru. Z tohoto poté vybrala sedm finalistů, z nichž vzešel držitel hlavní ceny.

Díla nejsou posuzována v rámci žádných kategorií, udělena je jedna hlavní cena, označení finalista a nově také dvě čestná uznání. Finalisté a laureáti cen za výjimečný počin a ceny partnerů byli představeni na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil 8. listopadu ve Foru Karlín v Praze.

Cíle

Důkladné zmapování architektury
Akademie České ceny za architekturu, více než 300 akademiků z řad architektů, publicistů a kritiků architektury, měla možnost aktivně vyhledávat zajímavé stavby a realizace a podnítit jejich přihlášení do soutěže.

Celoroční přísun architektury
Stěžejním motivem soutěžní přehlídky je prezentace architektury široké veřejnosti. Z tohoto důvodu ocenění během roku provázela řada doprovodných akcí ve všech regionech Česka.

Prostor pro nové tváře
Česká komora architektů si současně klade za cíl z České ceny za architekturu vybudovat prestižní, nikoliv však elitní ocenění. Z tohoto důvodu cena zavedla už od prvního ročníku nulový poplatek za registraci do soutěže. Vyhlašovatel soutěže si od tohoto kroku slibuje zejména přístup mladých architektů a začínajících ateliérů.

Nezávislá mezinárodní porota
Pro šestý ročník ceny se opět podařilo získat sedm erudovaných zahraničních expertů, kteří hodnotili díla českých kolegů. V čele poroty jako předseda usedá izraelský architekt, aktuálně působící v akademické sféře, Yasha Jacob Grobman.

Česká komora architektů
je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy. Nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v Česku. Od roku 2015 je oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. ČKA se podílí na propagaci české architektury, pořádá i řadu akcí či oborových ocenění zaměřených na veřejnost: Česká cena za architekturu, Pocta ČKA, Přehlídka diplomových prací a další.

www.ceskacenazaarchitekturu.cz, www.cka.cz

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.