V Nadaci České spořitelny jsme přesvědčeni, že budoucí prosperita a soudržnost naší společnosti vzniká ve školách. Proto jsme si už před lety vytkli smělý cíl – soustavnou podporou českého vzdělávání chceme přispět k tomu, aby bylo téma školství společenskou prioritou a aby se všechny děti učily rády, naplno a ze školy si odnášely poznatky a dovednosti, díky kterým hravě obstojí v současném dynamickém světě. Náš přístup je založený na podpoře advokační práce prosazující změny ve vzdělávání, financování pilotních inovačních programů, spolupráci v regionech a posilování kapacit neziskových organizací.

Je potěšením sledovat, že se spoustou zdánlivě neřešitelných problémů se již podařilo pohnout. Z pozice finančně nejsilnější firemní nadace v Česku, jejíž doménou je právě vzdělávání, tak můžeme oznámit řadu úspěchů.

Díky naší podpoře se daří přinášet inovace a inspiraci do práce učitelů. Už na 750 školách napříč zemí se děti učí podle metody Hejného matematiky. Deset tisíc žáků se vzdělává pomocí programu Začít spolu organizace Step by Step, který podněcuje přirozenou dětskou zvídavost, imaginaci a touhu věcem porozumět. Nejde přitom vůbec o alternativu, ale o moderní a osvědčené metody výuky, které podle nás do škol 21. století bezesporu patří.

Jsou to právě učitelé, kteří ovlivňují to, co se děti ve škole naučí. Jejich příprava na toto náročné povolání a podpora stávajících pedagogů jsou pro nás proto zásadní. Pomáháme spoluvytvářet prostředí, které bude pro mladé absolventy pedagogických fakult přitažlivé a bude zároveň schopné udržet ve školách zkušené a zapálené učitele. Těm je nezbytné poskytnout náležitou podporu a smysluplný profesní rozvoj. Námi iniciovaný program Učitel naživo se zaměřuje na kvalitní přípravu učitelů nováčků. Jen v loňském roce se před tabuli postavilo více než 70 jeho čerstvých absolventů. Myslíme také na ředitele, kteří pod tíhou administrativy často nemají prostor naplno se věnovat vedení vlastních pedagogických týmů i škol samotných. Jim je určen program Ředitel naživo, který se soustřeďuje na rozvoj a trénink jejich role pedagogických lídrů.

Nejlepší nadace a fondy

Stáhněte si přílohu v PDF

Podněcujeme také řadu mezisektorových partnerství. Velmi slibně se rozvíjejí aktivity Nadačního fondu Eduzměna, který jsme spoluzakládali s cílem zlepšit vzdělávání v Česku od základů. Pětiletý pilotní projekt začal na Kutnohorsku a zapojuje všechny, kterých se vzdělávání týká – školy, úřady, organizace i rodiče. Eduzměna zde zkouší inovativní postupy, poskytuje učitelům i ředitelům podporu a konzultace, a pokud se vše podaří, bude se tento model dobré praxe šířit i do dalších regionů.

Nadace ČS má ambice přispět k dalšímu rozvoji vzdělávání. Zaměříme se především na dovednosti potřebné pro život ve 21. století. V příštím roce se naplno rozjede náš nový program, který propojí učitele s dobrovolníky z praxe s cílem inspirovat mladou generaci a motivovat ji k rozvoji kompetencí důležitých pro vysněnou práci a spokojený život. Abychom mohli své plány realizovat, budeme investovat do podpory vzdělávání do roku 2023 částku minimálně 500 milionů korun.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší nadace a fondy.