Datové servery patří k velkým žroutům energie. Technologické firmy, kterých se to týká, se ale zatím v Česku tím, jak být „zelenější“, příliš nezabývají. Z 24 firem, které společnost Impact Metrics, zpracovávající žebříčky firem na základě nefinančních dat, oslovila, měly vypracovaný report mapující uhlíkovou stopu, spotřebu energií, vody a dalších věcí, které ovlivňují udržitelný obraz firmy, jen čtyři.

„Oproti jiným segmentům se ICT firmy ukázaly jako nepolíbené. Nefinanční reporty vydávají prakticky jen čtyři velcí hráči na trhu: O2, Vodafone, Eset a Avast,“ říká Dan Heuer, který má v Impact Metrics na starosti metodiku a srovnání dat.

Zmíněných 24 společností z oboru patří mezi ty, které budou muset od roku 2024 zveřejňovat reporty udržitelnosti. Ty budou obsahovat právě ESG data, na která se nyní Impact Metrics dotazoval. Tedy údaje jak z oblasti environmentální, jako je uhlíková stopa, spotřeba energií či vody, tak sociální (jak se firma stará o zaměstnance) a z řízení společnosti.

„Ač jsou tyto informace u firem zatím považovány za neveřejné, měly by se připravit na sběr a konsolidaci těchto dat, tak jak to bude vyžadovat legislativa. Pokud se jedná o dceřiné společnosti, měly by tyto informace přinejmenším předávat svým mateřským společnostem,“ dodává Dan Heuer.

Impact Metrics už udělal průzkum a získal data za dva sektory, a to obchodní řetězce a finančnictví. V obou případech byly výsledky lepší než u technologických firem, i když ani zde neměly data všechny firmy, jichž se bude zanedlouho nová povinnost týkat.

Operátoři, dva ku jedné

Nejlépe z ICT oboru vychází telekomunikační firmy. Ze tří operátorů na českém trhu už dnes zveřejňují data dva, Vodafone a O2. Pokud se nefinanční data těchto dvou porovnají, vychází lépe Vodafone. Třetí na trhu, T-Mobile, nefinanční zprávu zatím nepublikuje.

„Data každoročně zveřejňujeme v rámci auditovaného reportu skupiny Deutsche Telekom. Loni jsme si schválili lokální ESG strategii a letos v návaznosti připravujeme i lokální zprávu o udržitelnosti, která vyjde v červnu společně s výroční zprávou,“ vysvětluje Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile.

Vodafone začal Zprávu o společenské odpovědnosti, jak se původně jmenovala, publikovat poprvé za období 2007/2008. Podle mluvčí Zuzany Holé vydání lokální zprávy o udržitelnosti vždy závisí na rozhodnutí vedení dané země.

O2 vydalo nefinanční zprávu poprvé za rok 2017. „V roce 2021 jsme připravili zprávu za rok 2020 v podobě ESG reportu tak, aby odpovídala nejnovějším trendům a požadavkům především z finančního sektoru. Ukázali jsme, jak naše činnost přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN,“ dodává Marie Mališková, manažerka O2 pro udržitelné podnikání a sponzoring.

IT firmy zatím spí

Firmy z oboru informačních technologií jsou na tom ve srovnání s operátory o poznání hůře. A to i přesto, že se v tomto oboru točí miliardy a patří obecně k velmi rychle rostoucím.

„Na českém trhu IT firmy oblast ESG v současnosti teprve začínají řešit,“ potvrzuje i Ondřej Rybka, expert na ESG a nefinanční reporting ze společnosti PwC. Jednou z firem, která je podle jejich zkušeností v tomto směru napřed, je společnost Aricoma Group (patřící pod KKCG). Ta v letošním roce vydá svůj první nefinanční report za celou skupinu včetně komplexního nefinančního výkaznictví a výpočtu uhlíkové stopy za roky 2019 a 2020.

„Je zároveň spravedlivé říci, že IT společnosti si vedou velmi dobře v sociálních oblastech, především v péči o zaměstnance a charitě, aniž by to okázale dávaly najevo,“ dodává Rybka.

Z průzkumu společnosti Impact Metrics vyšlo, že data, a to ještě pouze za celý podnik včetně zahraničních aktivit, dosud vydávaly jen společnosti Avast a Eset.

Podle expertů na ESG problematiku by si firmy měly uvědomit, že nejde jen o plnění legislativy a vyčkávání až do poslední chvíle na to, než dané požadavky budou muset stejně plnit.

„ESG data budou v příštích letech intenzivně využívána pro hodnocení společností – jaké mají dopady, zda jsou závislé na fosilním průmyslu a podobně. Toto hodnocení budou využívat banky a investoři při svých finančních operacích podobně jako finanční ratingy firem,“ uzavírá Dan Heuer s tím, že udržitelná firma (na základě ESG dat) může čerpat i další výhody, jako je atraktivita u mladé generace, úspory z energií či plnění požadavků odběratelů.

Green Deal summit