Původním cílem zákona o významné tržní síle byla ochrana malých a středních dodavatelů zemědělských produktů a potravinářských výrobků před velkými obchodními řetězci. Jediným kritériem pro aplikaci zákona však doposud byl roční obrat odběratele nad pět miliard korun. Týkal se tedy přibližně deseti subjektů. V některých případech se paradoxně ochrany dostávalo i dodavatelům s větší tržní silou, než měl odběratel.

Zákon omezuje například délku splatnosti faktur na 30 dní, vyžaduje písemné smlouvy a zakazuje různé vynucené platby odběratelům, jako jsou například zalistovací poplatky. V průběhu dvanácti let účinnosti se opakovaně objevovaly snahy o jeho zrušení, ať už v rámci legislativního procesu nebo skrze návrhy k Ústavnímu soudu.

Výsledkem však byla pouze „kosmetická“ změna, kdy soud posoudil jako omezení práva na podnikání ustanovení, které limitovalo výdaje na marketing tříprocentní hranicí z obratu. Za porušení zákona byly opakovaně udělovány pokuty v řádu desítek až stovek milionů korun.

Aktuálně projednávaná novela má za cíl přizpůsobit se evropské směrnici. V jejím důsledku budou podléhat regulaci odběratelé již od obratu ve výši dvou milionů eur (přibližně 50 milionů Kč). Jak odhaduje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nová úprava se bude vztahovat přibližně na 800 odběratelů. Toto číslo ale dle mého názoru zahrnuje pouze pravidelné odběratele. Povinnosti však budou dopadat na kteréhokoliv podnikatele s obratem nad stanovenou hranici a jeho příležitostné nákupy zemědělských nebo potravinářských artiklů.

Všichni tito „nováčci“ budou povinni do jednoho roku upravit stávající nastavení smluvních vztahů s dodavateli podle nových zákonných požadavků. To alespoň přechodně povede k výrazně vyšší administrativní zátěži jak pro odběratele, tak i dodavatele.

Tržní síla odběratele bude nově posuzována ve vztahu k tržní síle dodavatele právě na základě obratu, tak aby nedocházelo k tomu, že chráněným subjektem bude dodavatel s větším či obdobným obratem jako odběratel. Mimo zákonnou ochranu pak budou dodavatelé s obratem nad 350 milionů eur (přibližně 8,75 miliardy Kč). Obrat se v případě spojených osob počítá za celou skupinu. Tedy vyjednávání mezi obchodníky by pak nově mělo začít tím, že si navzájem sdělí výši svého ročního obratu.

Zároveň má dojít i k rozšíření zakázaných praktik. Již ze současného znění zákona vyplývá zákaz nastavení smluvního vztahu v neprospěch dodavatele, ať již cenovými a platebními podmínkami, diskriminačním jednáním či vyžadováním plateb od dodavatele za některá plnění. Nově budou zakázány i svévolné změny obchodních podmínek odběratelem nebo hrozby či uplatnění odvetných opatření, pokud by dodavatel využil svá práva. Také budou rozšířena ustanovení ohledně zakázaných finančních plnění požadovaných odběrateli.

Popsaná novela by měla být schválena ještě v průběhu tohoto roku, a to zejména z důvodu, že implementační lhůta uplynula již k 1. listopadu loňského roku. Jedná se tedy o další v řadě právních předpisů, který předchozí vláda nestihla včas či správně přijmout. Všem subjektům, na které tato regulace bude dopadat, doporučujeme zahájit přípravy již nyní.