Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně rozhodl, že Česká republika musí zaplatit firmě Diag Human Josefa Šťávy 15,5 miliardy korun v souvislosti se zmařenými obchody s krevní plazmou. Oznámilo to ministerstvo financí s tím, že podá Vrchnímu soudu v Londýně návrh na zrušení nálezu. Šťávova firma původně žalovala stát u londýnské arbitráže o 52 miliard korun, tribunál tak uznal necelou třetinu nároku.

Podle advokáta společnosti Diag Human Jana Kalvody je nález londýnského tribunálu „založen na příkrém odsouzení postupů České republiky v obchodní arbitráži v letech 1996 -2014“.  „Zejména v jeho přezkumné fázi, jež detailně analyzuje a odkazuje na důkazy. Namátkou jde o zneužívání policie, zpravodajských služeb, překvapivá rozhodnutí českých soudů, ilegální kooperace exekutivy s přezkumnými rozhodci, jež sama všechny jmenovala, jež opodstatňují podezření k korupce,“ sdělil HN Kalvoda. Výsledek arbitráže s Diag Human je tak porážkou České republiky, a to ne kvůli výši odškodnění, ale kvůli odsouzení praktik, dodal pro ČTK. 

Arbitráž vyvolala společnost Diag Human kvůli dopisu. Jím tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar v roce 1992 varoval dánskou společnost Novo Nordisk, že existují pochybnosti o solidnosti Šťávovy firmy. Novo Nordisk následně odstoupila od společných smluv a Šťáva vyvolal arbitráž, v níž po českém státu chtěl 8,3 miliardy korun.

Tuzemský rozhodčí soud již v roce 2008 nárok Diag Human uznal, stát se ale odvolal a přezkumný senát v roce 2014 řekl, že nález z roku 2008 postrádá právní účinky – a stát tak nic platit nemusí. Firma Diag Human se následně obrátila na mezinárodní arbitráž. V ní tribunál nyní uznal, že Česká republika porušila Dohodu o ochraně investic se Švýcarskem. Bojarův dopis totiž dle jeho názoru neoprávněně zasáhl do obchodního vztahu společnosti Conneco (předchůdce firmy Diag Human) s Novo Nordiskem. A tuto smlouvu porušil český stát i dalšími kroky během tuzemské arbitráže.

„Tribunál konstatoval, že rozhodčí nález z roku 2008 nebyl z pohledu mezinárodního práva zrušen. Česká republika je povinna nárok v něm přiznaný uhradit,“ uvedlo ministerstvo s tím, že původní suma 8,3 miliardy narostla o více než sedm miliard na úrocích.

Tribunál podle ministerstva naopak zamítl tvrzení firmy Diag Human, že se Česká republika dopustila poškození investice společnosti a Josefa Šťávy tím, že ministerstvo zdravotnictví vyzvalo nemocnice a transfuzní centra ke spolupráci pouze se zpracovateli krevní plazmy vzešlými z výběrových řízení. „Tribunál shledal, že Česká republika v tomto ohledu jednala v dobré víře a v zájmu veřejného zdraví,“ uvedlo ministerstvo. Verdikt vynesl londýnský rozhodčí soud v květnu, ministerstvo financí jej do této doby analyzovalo a připravovalo odvolání.

Nález má podle Jana Kalvody 330 stránek, obsáhlejší komentář chce proto zveřejnit až v příštích dnech. „Nález sám je podle pravidel tribunálu neveřejný. Mezitím budeme sledovat, jak se s tímto pravidlem vyrovná Česká republika,“ podotkl Kalvoda.

Česká republika aktuálně čelí pěti mezinárodním arbitrážím, včetně té s Diag Human. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 58 miliard korun, z toho 52 miliard požadovala společnost Diag Human.