Český statistický úřad zveřejnil vývoj cen výrobců za červen. V běžných dobách jde o statistiku, která si najde pozornost spíše jen u odborné veřejnosti, v dnešních časech však její zajímavost a důležitost stoupá. Ceny výrobců totiž pokračovaly v poměrně svižném růstu – především v zemědělství, kde zaznamenaly další citelný meziměsíční nárůst, a to o 4,4 procenta. Ten byl tažen zejména rostlinnou výrobou, kde zdražila oproti předchozímu měsíci zelenina, ovoce, ale také dále obiloviny. Ty rostou meziročně již téměř o 70 procent s tím, že ceny pšenice tuto hranici již překonaly.

Také ceny průmyslových výrobců meziměsíčně dále stoupaly (o 1,4 procenta), ačkoli zdražení bylo nejslabší v letošním roce. V některých částech průmyslu již lze pozorovat určité zvolnění růstu cen, či dokonce jejich pokles. Řada položek však stále svižně zdražuje, například  rafinované produkty či potravinářské výrobky. Ceny stavebních prací rostly oproti květnu nepatrně pomaleji (o procento), stejně tak ceny stavebního materiálu. Zpomalení je však zatím stále kosmetické a meziročně jsou ceny vyšší o čtvrtinu.

Červnové údaje tak naznačují, že cenové tlaky u některých položek již patrně dosáhly svého vrcholu, což souvisí i se zlevněním řady komodit na světových trzích z důvodu obav ze slábnutí globální ekonomiky. Na druhou stranu řada cenových tlaků nepolevuje. Ceny zemědělských výrobců dále zrychlují, což bude postupně probublávat do vyšších cen potravin. Také ceny energií z titulu obav z přerušení dodávek plynu z Ruska v polovině letošního roku ještě citelně stouply, což bude dále zvyšovat nákladové cenové tlaky. Další zdražování potravin a energií tak u spotřebitelských cen převáží působení vyšší srovnávací základny z druhé poloviny minulého roku.

Vzhledem k uvedenému vývoji tak bude inflace v dalších měsících patrně dále zrychlovat a dosažení 20procentní hranice se z pohledu současného vývoje jeví jako hotová věc.