Minulý rok vznikl v Raiffeisenbank nový tým, který se zabývá ESG poradenstvím. „Jeho úkolem je být partnerem pro firmy různých velikostí, které řeší nebo by chtěly začít řešit otázku udržitelnosti. Našim firemním klientům pomáháme se strukturováním komplexních transakcí, včetně emisí zelených dluhopisů, a navrhujeme možnosti, jak danou transakci uchopit z pohledu EU taxonomie,“ říká Petr Fiala, manažer Raiffeisenbank.

Jak vaše banka přistupuje k tématu udržitelnosti?

Naše aktivity v rámci udržitelnosti jsou rozloženy mezi všechny její pilíře, tedy mezi environmentální, sociální a ekonomickou část udržitelnosti. Skupina RBI je signatářem principů odpovědného bankovnictví dle OSN – tedy jedinečného rámce, který zajišťuje, že strategie a praxe bank jsou v souladu se společenskou vizí udržitelného rozvoje – a Pařížské dohody o klimatu. Raiffeisenbank je pak zároveň signatářem Memoranda ČBA pro udržitelné finance. Principy těchto dvou dokumentů v bance postupně implementujeme do všech úrovní našeho fungování.

V environmentální oblasti se zaměřujeme zejména na financování projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie, ale velmi důležitou roli pro nás hraje i financování technologií, které našim klientům umožňují kromě růstu produktivity i postupnou tranzici k udržitelnému fungování, ať už jde o snižování uhlíkové stopy, spotřebu vody, redukci a lepší využití odpadů nebo implementaci vyšších standardů v sociální a ekonomické udržitelnosti – například přes dodavatelský řetězec.

Zároveň ale máme i několik vlastních interních projektů, kdy my sami cílíme na snížení naší vlastní uhlíkové stopy. Můžeme jmenovat energetickou koncepci či zapojení do programu na zlepšení podmínek třídění odpadu nebo digitalizaci dokumentace. V sociální oblasti se pak mimo jiné zaměřujeme na témata, která jsou nám blízká – zejména vzdělání, konkrétně finanční gramotnost dětí a mládeže v projektu Zlatka.in, ale i řada dalších. Aktivně hledáme další témata a oblasti, kde můžeme přispět ke zvýšení udržitelnosti naší vlastní organizace a ideálně je jako myšlenky nebo ucelená řešení nabídnout i klientům.

Raiffeisenbank letos vydala největší emisi udržitelných dluhopisů v regionu střední a východní Evropy. Proč jdete cestou tohoto typu financování?

Udržitelný formát dluhopisů je přirozenou reakcí na skutečnost, že téma udržitelnosti se stále více stává jedním z faktorů, které velcí institucionální investoři vyhodnocují. Letošní emisí ve výši 500 mil. eur jsme navázali na naši první emisi zeleného dluhopisu z roku 2021 v objemu 350 mil. eur.

Oba tyto dluhopisy však představují také náš jednoznačný závazek podporovat tranzici české ekonomiky formou financování projektů našich klientů a zvyšovat tím jejich konkurenceschopnost i ve středním a dlouhodobém horizontu. Naším cílem je usnadňovat firmám cestu k udržitelnosti. Financování udržitelných nebo sociálně odpovědných projektů prostřednictvím našich dluhopisů je pak konkrétní ukázkou, jak chceme tohoto cíle dosáhnout. Chceme oslovit také společnosti, které o projektech na podporu vlastní udržitelnosti teprve přemýšlejí.

Udržitelné finance

Stáhněte si přílohu v PDF

Jak tedy konkrétně podporujete své ­klienty?

Loni vznikl v Raiffeisenbank nový tým zabývající se ESG poradenstvím pro korporátní klienty. Jeho úkolem je být kvalifikovaným partnerem pro firmy různých velikostí, které řeší nebo by chtěly začít řešit otázku udržitelnosti. Našim firemním klientům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti udržitelných financí. Pomáháme jim se strukturováním komplexních transakcí, včetně emisí zelených dluhopisů, a navrhujeme možnosti, jak danou transakci uchopit z pohledu EU taxonomie. Navrhujeme také strukturu pro KPI‑inked financování (jde o strukturu, kdy je cena úvěru navázána na plnění smluvně definovaných cílů z oblasti udržitelnosti – pozn. red.). Klientům, kteří jsou teprve na začátku implementace principů ESG do svého fungování, pomáháme pochopit jednotlivé regulatorní požadavky a standardy pro segment, v němž se pohybují. Stejný tým se také podílí na alokaci prostředků, které jsme získali vydáním zelených a udržitelných dluhopisů.

Text nevyjadřuje názor redakce. Článek vznikl ve spolupráci s Raiffeisenbank.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelné finance.

Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist