Poselství Karla Čapka je aktuální i nyní

Praha (kov, čtk)
Odkaz Karla Čapka, který zůstává i po více než šedesáti letech od spisovatelova úmrtí aktuálním, si v sobotu v budově pražského magistrátu připomněli bohemisté z České republiky i ze zahraničí. Konferenci "Karel Čapek - spisovatel a demokrat" zorganizoval pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála a v rámci projektu Praha 2000 český PEN klub u příležitosti 110. výročí Čapkova narození. Zúčastnilo se jí na 150 bohemistů od nás i ze zahraničí, např. až z Jižní Koreje, Japonska, USA, Velké Británie, Ruska, Rakouska, Německa atd.
S hlavními referáty vystoupili na konferenci, kterou zahájil spisovatel Ivan Klíma, literární vědci Jiří Brabec, Jiří Opelík a Jiří Holý. Opelík promluvil o Čapkově pojetí aktuálnosti, Jiří Holý se zabýval spory kolem Karla Čapka. Většina z desítek přednášejících účastníků konference vyzvedla Čapka jako člověka s prorockou vizí. "Drama R.U.R. nevaruje pouze před uniformitou, ale i před genovým inženýrstvím, které lidstvu hrozí na tajemné cestě do příštího tisíciletí," uvedl například teatrolog František Černý, autor nedávno vydané rozsáhlé monografie Premiéry bratří Čapků.
Konference měla podle předsedy českého PEN klubu Jiřího Stránského představit Čapka nejen jako spisovatele, ale i demokrata a humanistu.
Účastníci setkání si připomněli Čapka také jako zakladatele mezinárodního PEN klubu. Jméno tohoto literáta nese prestižní literární cena, kterou PEN klub uděluje od roku 1994 za vynikající práci či celoživotní dílo a již letos získal dramatik Josef Topol.
Ke konferenci přispělo i ruské kulturní středisko, které včera uspořádalo setkání bohemistů spojené s projekcí v Čechách dosud zcela neznámé ruské filmové adaptace Čapkovy hry R.U.R. z konce třicátých let.