Historie sporu o průchod dálnice D8 Praha - Ústí n. Labem - Děčín chráněnou krajinnou oblastí České středohoří

1976 - Vznikla chráněná krajinná oblast (CHKO) České středohoří, která počítala s koridorem dálnice D8.
1992 - Byl přijat zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ten zakázal výstavbu dálnic na území CHKO.
1993 - Vláda schválila koncepci rozvoje silnic dálničního typu do r. 2005 včetně dálnice D8 skrze CHKO. Toto rozhodnutí napadla ekologická organizace Děti Země. Koncepce byla podle nich v rozporu se zákonem č. 114/92 Sb. a navrhli alternativní koridor dálnice ve směru Chomutov - Most
1996 - Vláda schválila svým nařízením č. 64/96 Sb. územní plán vyššího územního celku okresu Litoměřice, který mj. počítal s dálničním koridorem skrze CHKO.
listopad 1996 - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo jednu z variant vedení dálnice skrze CHKO, která je následně posouzena z hlediska zákona č. 244, o vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).
20. 11. 1998 - Ředitel odboru ochrany přírody MŽP Petr Roth rozhodl neudělit výjimku ze zákona č. 112/92 Sb. na průchod trasy dálnice D8 skrze CHKO mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.
19. 2. 1999 - Ministr životního prostředí Miloš Kužvart odvolal rozhodnutí Rotha a uznal veřejný zájem pro vedení dálnice skrze CHKO. Vydání výjimky však podmínil zpracováním dodatečných připomínek svého resortu.
listopad 1999 - Ministerstvo dopravy ohlásilo podání žaloby za škody ve výši 48 miliónů korun, které způsobilo MŽP tím, že uměle protahuje vydání výjimky pro dálnici D8.
(jimi)