Obnovený Klub přátel poezie vstupuje do druhého ročníku

S Pegasem ve znaku

Deset variací na téma "poezie" přinesl první ročník obnoveného Klubu přátel poezie. Druhý ročník jich nabízí tucet.
(im)
Všechna poezie je bytí unášející vše, co víme, za hranice všeho, co máme, rozuměj za hranice daného přímé zkušenosti nabyté moudrosti utříděných znalostí..., tak pravil Louis Aragon. Jeho esej o vzniku básně si lze přečíst v knize Jak se dělá báseň, kterou ve své výběrové řadě přinesl znovuzrozený Klub přátel poezie. Tímto svazečkem, v němž do tajemství básnického umění dále nahlížejí také Edgar Allan Poe, Stephen Spender, Jiří Kolář, Allen Ginsberg a Hans Magnus Enzesberger, se nakladatelství Mladá fronta přihlásilo velmi otevřeně k tradici, která se zrodila v šedesátých letech. První vydání antologie šesti esejů a šesti ukázek z básnických skladeb totiž vyšlo jako neprodejná členská prémie Klubu přátel poezie (KPP) v roce 1970. Uspořádal ji tehdy Jan Zábrana. Nové vydání se od prvního liší jen v jednotlivostech: Zejména tím, že Ginsbergovo Kvílení tu je otištěno celé.
Znovuvydaná knížečka esejů, v nichž o poezii mluví ti, kteří ji píší, není ovšem jediným signálem, jímž se KPP hlásí k tradici. Vlastně celý první ročník je přihlášením se k řadě, která si vydobyla značnou proslulost i čtenářskou oblibu, byť pod jinou nakladatelskou značkou. "Z dnešní perspektivy se nám zdá, že Klub přátel poezie byl zrušen zbytečně, a rádi bychom proto znovu navázali na jeho nejlepší tradice...," říkal text doprovázející ediční plán ročníku 98/99.
A tak se znovu objevil onen proslulý čtvercový formát, který přináší reprezentativní komponované průřezové svazky významných českých i světových básníků, v nichž jsou poetické texty doplněny citáty a úryvky z korespondence, esejů, kritických ohlasů, chronologickými přehledy a dalšími biografickými materiály. Nový KPP neváhal reeditovat dávné svazky, které dnes nejsou dostupné ani v antikvariátech (viz Slova na strunách - Koptův a Vladislavův výbor z Verlaina. Na starém půdoryse ovšem vyrostly i svazky zcela nové. Příkladem budiž obsáhlý výbor z poezie tzv. jezerní básnické školy, který poprvé obsáhleji představuje hlavní protagonisty první generace anglických romantiků: Wiliama Wordsworta, Samuela Taylora Coleridgeho a Roberta Southeyho. Anglista Zdeněk Hron své překlady (většinou objevné, protože ona trojice Angličanů u nás až na několik výjimek není stále moc známá) doplnil zasvěceným esejem.
Raně romantická poezie (i její doba) se zrcadlí také v citacích z dopisů, publicistiky či memoárů, ve výběru obrazového materiálu. Atmosféru svazku, respektive textů, které přináší, přesvědčivě vystihuje vstupní citace z Williama Hazlitta, který roku 1825 psal: " ...narodit se koncem minulého století bylo pro každého nadaného člověka neštěstím. Génius ohrožoval legitimitu, a proto byl napadán, drcen a odhazován jako zbytečná přítěž. Duch monarchie se dostal do sporu s duchem doby..." První romantici kdysi šokovali - novým chápáním přírody, přístupem k člověku jako individuu, novou básnickou dikcí, dnes naopak v jejich slově objevíme téměř ztracené hodnoty nejprostšího běhu světa - ozvěnu moře, vítr s mlhou a deštěm, kroky meditujícího chodce.
Nejklasičtější klasiku přináší vlastně i básnická skladba Rainera Marii Rilkeho z roku 1923 nazvaná Elegie z Duina. Soubor vyznačující se složitou symbolikou a bohatou metaforikou nabídl KPP v dosud nepublikovaném překladu Jiřího Gruši. I malý formát téhle knihy z tzv. výběrové řady patří vlastně k tradici.
KPP ovšem v prvním ročníku neopomněla ani soudobou poezii: kromě výboru z Miroslava Holuba (Narození Sisyfovo), kromě nových sbírek Petra Borkovce (Polní práce) a Karla Šiktance (Šarlat) ji reprezentuje výbor z vídeňského básníka Ernesta Jandla. Název Rozvrzaný mandl předznamenává charakter originálních, humorných a hravých textů, kterým se dostalo kongeniálního převodu od Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Ti, inspirováni desetisvazkovým výborem Jandlova díla, sestavili knihu, v níž jsou přítomna všechna témata autora, "jemuž se podařilo vskutku zpopularizovat experimentální poezii".
První ročník KPP se uzavřel, prvních deset svazků spatřilo světlo světa. Obnovená setba již ale nabízí nové plody - tucet knih v programu ročníku druhého (vycházet budou postupně až do léta roku 2000). Čtyři z nich (opět tradice) v základní řadě s osvědčeným čtvercovým formátem. Reedice důležitých svazků někdejšího KPP je mezi nimi jen jedna - výbor z Arthura Rimbauda, který pod názvem Já je někdo jiný s použitím překladů Vítězslava Nezvala již v roce 1962 sestavil Lumír Čivrný. Po čtyřech desetiletích se tento svazek jeví jako logické zaplnění jedné z mezer na našem knižním trhu. Objevem by se měla stát antologie italské poezie pozdní secese, kterou uspořádal Jiří Pelán pod titulem Básníci soumraku. Slibuje pokorný a tichý intimismus, který ulpívá na každodenních předmětech, dojemných svou banalitou. Dosud nejrozsáhlejšího výboru se dočká také přední představitel beatnické generace Allen Ginsberg. Svazek uspořádal, vstupní esej napsal a bohatý doprovodný materiál sesbíral Josef Jařab, překlady jsou dílem Jana Zábrany a Jiřího Joska. V základní řadě nesmí chybět ani domácí autor: Tím tentokrát bude Jan Skácel, ve výběru Jiřího Opelíka. Soubor nazvaný Květy z nahořklého dřeva si klade za cíl být vůbec prvním souborem, který Skácela představí v celku jeho tvorby.
Ve výběrové řadě je česká poezie zastoupena hojněji - Jiří Gruša tu vydá sbírku básní a krátkých textů Wacht am Rhein aneb Putovní getl, kterou napsal v desetiletí 1975 až 1985, Karel Milota novou knihu Gregor, Jiří Rulf komorní sbírku Maloměstské elegie, Pavel Šrut cyklus s jedním hrdinou Papírové polobotky. Ve výborech poznáme básnické dílo Poláka Zbiegniewa Herberta (svazek Epilog bouře uspořádala Vlasta Dvořáčková z překladů svých, Miroslava Červinky a Miroslava Holuba) a Francouze Henriho Michauxe (výbor Prostor uvnitř je dílem Václava Jamka). Sinolog Oldřich Král přeložil a básník Karel Šiktanc přebásnil tři sbírky staré čínské poezie (souborný název Tři nadání). Z pozůstalosti Jana Zábrany pocházejí překlady korespondence Borise Pasternaka. Přátelé poezie, těšte se.