Volební kampaň '96: kdo, jak a za kolik


Ve středu 15. května byla zahájena oficiální volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční 31. května od 14 do 22 hodin a 1. června od 7 do 14 hodin. Čtrnáctidenní kampaň, tedy o devět dní kratší než v roce 1992, bude ukončena 48 hodin před zahájením voleb.

Ve 14 773 okrscích na celém území České republiky bude ve volbách podle zásad poměrného zastoupení zvoleno 200 poslanců. Definitivní výsledky by měly být známy 4. nebo 5. června. Předběžné výsledky úspěšnosti volebních stran by mohly být zveřejněny již 2. června.

Po celou dobu volební kampaně má podle zákona o volbách do Parlamentu všech dvacet kandidujících politických subjektů bezplatně vyhrazen prostor ve vysílání České televize a Českého rozhlasu v rozsahu 14 hodin u každého média. Volební strany se na televizních obrazovkách prezentují prostřednictvím volebních spotů v délce jedné, tří a čtyř minut a na rozhlasových stanicích Radiožurnál a Praha v délce 60, 90 a 120 sekund. Stejně jako před čtyřmi lety se ani letos představitelé kandidujících politických stran přímo nestřetnou v mediálních diskusních pořadech typu kulatých stolů. Propagace politických subjektů v soukromých televizních a rozhlasových stanicích a v místním rozhlasu je ze zákona zakázána. Jelikož zákon přesně nevymezuje termín volební kampaně, bude záležet na politických stranách, do jaké míry budou respektovat zákon zakazující volební agitaci v době 48 hodin před zahájením voleb a apelující na jejich čestnost a poctivost.

Strany do parlamentních voleb investují zhruba 250 miliónů korun. Náklady státního rozpočtu na sněmovní volby by neměly převýšit 658,5 miliónu, náklady na volby do Senátu pak 674,8 mi- liónu korun. Zhruba půl miliardy korun má sloužit na uhrazení příspěvku úspěšným volebním stranám.

Nejsilnější koaliční strana, Občanská demokratická strana (ODS), která spoléhá na dary sponzorů a bankovní úvěr, na kampaň vynaloží podobně jako minule 70 až 100 miliónů korun. Občanská demokratická aliance (ODA) vyčlenila na volební kampaň kolem 40 miliónů korun, stejně jako Křesťansko demokratic- ká unie - Čs. strana lidová (KDU-ČSL). Ta získala úvěr ve výši 35 miliónů korun a na své členy se obrátila se žádostí o zvláštní příspěvek. Kromě toho hodlá KDU-ČSL využít výtěžku reprezentačního sponzorského plesu a členských příspěvků. V roce 1992 investovali lidovci do volební kampaně 17 miliónů korun.

Největší opoziční strana, Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), počítá s volebními náklady do výše 65 miliónů korun. Jejich hlavním zdrojem jsou bankovní úvěry. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) se stabilní voličskou základnou si nevzala úvěr a do kampaně investuje pouze šest miliónů. Strana Levý blok (LB) vyčlenila na pokrytí volební kampaně 15 miliónů korun, předvolební rozpočet Svobodných demokratů-Liberální strany národně sociální (SD-LSNS) činí 25 miliónů korun. Demokratická unie (DEU) je připravena vydat v rámci volební kampaně maximálně čtyři milióny korun, z nichž polovinu jí půjčil vydavatel Českého týdeníku a Annonce Josef Kudláček. Ten jí také poskytuje bezplatně prostor na stránkách svých listů. Druhou polovinu bude strana krýt ze svého volebního fondu a členských příspěvků. Českomoravská unie středu (ČMUS) je podle vyjádření svých představitelů limitována množstvím ušetřených prostředků, neboť nebere žádný úvěr, do volební kampaně však nehodlá investovat více než 30 miliónů korun. Sdružení pro republiku - Republikánská strana československá (SPR-RSČ) se o výši investic do své volební kampaně nevyjadřuje.

Strategie jednotlivých stran se liší. Některé z nich využily nabídky známých osobností z kultury a sportu ochotných zaštítit jejich volební kampaň svým jménem. V případě ODS je to například populární zpěvačka Lucie Bílá, legendární americký černošský zpěvák Chuck Berry má vystoupit tři dny před zahájením voleb na koncertu v Brně, který pořádá ODA.

Pro svou propagaci před nadcházejícími parlamentními volbami zvolily strany a koalice kromě odlišné taktiky i často netradiční dopravní prostředky - předseda opoziční ČSSD Miloš Zeman například projíždí republiku v rekonstruovaném deset let starém autobuse zn. Karosa, který nazval Zemák. ODA zase pro svou volební kampaň využila živlu s podobně znějícím názvem - vody; v rámci akce Labe - živá řeka totiž vyplula za voliči na palubě motorové lodi Král Jiří, na vodě si zřídila i své předvolební tiskové a propagační středisko, kterým je motorová loď Vranov kotvící nedaleko Švermova mostu v Praze. Místopředseda a jihomoravský leader ODA Vladimír Dlouhý jezdí pro změnu za svými voliči v kabrioletu Škoda Felicia z roku 1961 ozdobeném logem své strany. Představitelé KDU-ČSL se na vzdálenější mítinky s občany přepravují najatým vrtulníkem opatřeným stranickými symboly.

Mnohé strany používají k propagaci svých volebních programů a kandidátů velkoplošné plakáty. Pravděpodobně nejvíce billboardů, celkem 3500, má k dispozici ČSSD. Její mluvčí Jiří Kantůrek uvedl, že kromě centrálních plakátů používá ČSSD i plakáty v regionech.

Počet billboardů KDU-ČSL přesahuje 2500, uvedl mluvčí volebního štábu této strany Milan Řepka. Kromě pěti druhů bill- boardů má podle něj KDU-ČSL k dispozici čtyři druhy jejich zmenšenin ve formátu A2, zvací plakáty na mítinky prvních dvou kandidátů KDU-ČSL v každém volebním kraji, zmenšeniny novinových inzerátů s lidoveckými leadery a dva druhy plakátů pro použití v pražském metru. KDU-ČSL má smluvně zajištěno s reklamní agenturou, která má na starosti vylepování jejích plakátů a billboardové plochy, výměnu poškozených plakátů v co nejkratším možném termínu. Obdobnou smlouvu má také Levý blok, který ve volební kampani využívá kolem 700 billboardových ploch.

ČMUS si pro letošní volební kampaň zajistil 220 billboardů a používá zhruba 15 druhů plakátů, oznámil mluvčí její české zemské organizace Aleš Faix.

Strana demokratické levice (SDL) používá podle své místo- předsedkyně Stanislavy Zajícové k vylepení svých volebních plakátů 100 billboardů. Centrálně nechala SDL vyrobit čtyři druhy plakátů, výrobu dalších typů plakátů a letáků zadaly krajské volební štáby této strany. Na jejich výrobu vydala SDL celkem 1,5 miliónu korun.

KSČM s billboardy nepočítá. Podle své mluvčí Věry Žežulkové nechala vyrobit dva druhy plakátů s využitím symbolu a volebních hesel KSČM. Třetí druh plakátů pro každý kraj zobrazuje příslušnou kandidátku této strany. Na plakáty a další materiály KSČM vyčlenila tři milióny korun. Ve vlastní režii si své plakáty připravily i krajské a okresní volební štáby KSČM.

Mluvčí Důchodců za životní jistoty Otakar Skalski uvedl, že strana připravila čtyři druhy barevných plakátů. Celková částka na tisk volebních materiálů nepřesáhla půl miliónu korun.

"Žádné billboardy, žádné plakáty, to znamená žádné výdaje," oznámil mluvčí Pravého bloku Přemysl Vachalovský s tím, že veškerá tištěná volební propagace této strany je prováděna prostřednictvím samizdatu. Pravý blok se domnívá, že ti, kteří vynakládají astronomické sumy na propagaci svých stran, mají také astronomické dluhy, a že k těmto stranám Pravý blok nikdy patřit nebude.