Historie lidské imaginace

Kdesi u stavitelů megalitů a pyramid se počíná ten velký, proměnlivý a doufejme, že nekonečný příběh lidské představivosti. Ovšem dřív než americký historik, právník a spisovatel, autor řady historických pojednání Daniel J. Boorstin začne vyprávět konkrétní příběhy velkých postav světové kultury - spisovatelů, hudebníků, architektů, malířů, sochařů, dramatiků -, musí přiblížit pojetí mysteria stvoření v jednotlivých náboženstvích; nejblíž k jeho tématu má židovsko-křesťanská tradice, jež přináší v obraze Boha tvůrce prorockou vizi člověka tvůrce.

Téměř tisíc stran většího formátu je nasyceno hlubokým a vnímavým poznáním. Rozsah a množství informací z knihy činí práci téměř encyklopedického dosahu, ovšem napsanou čtivým a poutavým způsobem. Autor (ročník 1914) těžil své znalosti z mnoha jiných knih a studií, s nimiž se setkal za svého vědeckého a univerzitního působení - v knihovně Kongresu, v Národním muzeu historie a technologie, ve washingtonském Smithsonově institutu, na univerzitách amerických, evropských, asijských. Ale jen stěží by svoji knihu napsal s takovým zápalem, kdyby se s uměleckými díly a architektonickými památkami zároveň důvěrně osobně neseznámil při svých cestách světem. Důležitou roli pak hraje také autorova schopnost zařazovat fakta do nových, často objevných a netušených souvislostí, a navíc i odvaha k nutnému zjednodušování.

Dobrý český překlad (navíc pečlivě redakčně vypraven na cestu) je vydáván pouhé čtyři roky po originálu. Podporu přitom poskytla americká vláda prostřednictvím své informační agentury USIA. Nakladatelství Prostor chystá pro příští rok vydání další Boorstinovy knihy, věnované tentokrát lidskému úsilí o poznání světa - Člověk objevitel (z roku 1983). Tato práce se víc než půl roku držela na seznamu bestsellerů v listě New York Times a byla přeložena do víc než dvaceti jazyků. (im)

Daniel J. Boorstin: Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Z anglického originálu přeložil Jiří Vaněk. Společně vydala nakladatelství Prostor a Knižní klub, Praha 1996. Váz., 960 stran, cena 959 Kč.