Václav Mencl: Unie svobody je nejasná a nevyzrálá

ODS nemá volební rozpočet

* Volební manažer ODS Václav Mencl je přesvědčen, že i při přípravě stranické volební kampaně bude moci plnohodnotně vykonávat svou senátorskou roli.
Jako nevládní politická strana má nyní ODS podle senátora Václava Mencla, který byl pověřen prací na její volební kampani do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny, větší možnost vyjádřit "daleko více jednoznačně" své názory. Stejně tak může ODS lépe reflektovat současné politické dění, protože není zatížena vládní odpovědností, která údajně v roce 1996 připravila tuto stranu o řadu preferencí.
"Nadcházející volby budou velmi důležité z hlediska dalšího vývoje českého státu - zda se nakonec bude jednat o levicový, respektive sociálně demokratický či pravicový koncept," uvedl včera Mencl v rozhovoru pro náš list. Ten druhý podle jeho názoru reprezentuje právě ODS, protože má "jasný a jednoznačný politický program".
Ostatní pravicové strany by se na tomto konceptu měly však také podílet, k čemuž by měla přispět výzva ODS ke vzájemnému neútočení a bližší spolupráci zejména před volbami. Jako příklad uvedl senátor již započatá jednání mezi ODS a DEU, která nemají však podle vyjádření několika poslanců ODS pro HN jednoznačnou podporu uvnitř strany. K případné možné spolu-

Václav Mencl
práci s Unií svobody (US) Mencl podotkl, že se jedná o politický subjekt, který je nejasný a nevyzrálý především z hlediska vnitřní struktury. "Přílišným optimismem mne nenaplňuje ani personální vývoj, jenž v unii probíhá. Především proto, že se tam snaží dostat k moci lidé, kteří neuspěli jinde. Ať už politicky či jinak. Pokud se skutečně tito lidé k moci v US dostanou, tak to bude velký problém s touto stranou spolupracovat. Nejen pro nás, ale pro každého," uvedl. Tato záležitost se týká například Brna, které jako bývalý primátor podle svých slov velmi dobře zná.
Mencl je přesvědčen, že lze s velkým nasazením a kvalitně vykonávat obě role - volebního manažera strany pro předčasné volby a zároveň být k dispozici ve volebním obvodě, za který byl zvolen do Senátu. Jako příklad uvedl dobu, v níž byl ještě do konce minulého roku zároveň náměstkem na Ministerstvu pro místní rozvoj. "Mí voliči to rozhodně jako újmu nepocítili," podotkl s tím, že zároveň chce volební kampaň připravovat s plnou odpovědností.
Rozpočet na volební kampaň zatím ODS stále nemá, jisté je momentálně pouze to, že nepřesáhne 30 miliónů korun, což vychází ze vzájemné dohody, která byla uzavřena mezi parlamentními stranami. Nadále trvají i programové priority, na jejichž základě byla ODS založena, nicméně drobné korekce ve volebním programu budou.
Pavel Šnajdr