ELK aneb Obnova tradice

(im)
Evropský literární klub patří k legendám nakladatelské historie. Vznikl z iniciativy nakladatelského podnikatele Bohumila Jandy a jeho bratra Ladislava. Svým dílem k myšlence prvního knižního klubu u nás ovšem přispěli také Václav Tille či Emil Vachek a další osobnosti. Činil-li počet jeho členů v roce založení (1935) pět tisíc, o tři léta později jich měl už dvacet tisíc. Ještě výrazněji se zvyšoval kmen subskribientů po druhé světové válce - těsně před znárodněním v roce 1949 čítal na sto tisíc členů. jedinečnost projektu spočívala v kvalitě děl nabízených v několika edičních řadách, i v kvalitě výtvarného a typografického zpracování. Však jsou knihy se značkou ELK dodnes vyhledávanými tituly v antikvariátech.
K této - velmi zavazující - tradici se nyní hlásí nový klub. Pochopitelně, vydavatelské podmínky se od třicátých a čtyřicátých let výrazně proměnily. A tak by se v klubové nabídce měly objevovat nejen pečlivě vybírané knižní tituly, od beletrie až po encyklopedickou a odbornou literaturu, ale také CD-ROM, audiozáznamy, klasická i populární hudba na kompaktních discích, zajímavá videoprodukce.
Evropský literární klub bude proto spolupracovat i s dalšími vydavatelskými domy či nakladatelstvími. Šíři záběru přibližuje první nabídkový katalog, který se právě v těchto dnech dostává do rukou zájemců.
Důraz v nabídce klubu bude položen skutečně na "evropanství", na přibližování evropské kultury naší a naopak. K prvnímu účelu bude sloužit řada nazvaná Z Čech do Evropy. Nabídne například knihu významného nizozemského spisovatele Benna Barnarda Odložený ráj, román Itala Sebastiana Vassalliho labuť, v němž ožívá Sicílie na přelomu století, esej petrohradského kulturologa Alexandra Etkina Sodoma a Psýché, která nastiňuje intelektuální historii tzv. Stříbrného věku. Obsáhlý portrét kancléře Bismarka přinese monografie britského historika A. J. Taylora. Kniha odborníků z Institutu světové ekonomiky v Kielu Německý zázrak analyzuje hospodářský vývoj západního Německa od druhé světové války do dneška. Druhá řada - Z Čech do Evropy - přinese mj. Příběh mladého Shakespeara od našeho předního anglisty Břetislava Hodka, nový román Vladimíra Körnera zasazený do rudolfinské Prahy Kámen nářku, český bibliografický slovník 20. století od Josefa Tomeše či Kalivodovu historickou studii Husitské myšlení.
Nabídka ELK je pochopitelně širší. Každý, kdo si objedná nejméně tři tituly z katalogu, obdrží jako prémii obsáhlou publikaci Významní Evropané. Klub ovšem svým členům chce nabízet i další výhody: bulletin, slevy, pozvánky na přednášky, výstavy, filmové projekce i další zajímavé akce kulturního a společenského rázu.