Anabáze hanáckého medika

(im)
Hrdiny edice Historická paměť, kterou již několik let vydává pražsko-litomyšlská Paseka, jsou nejčastěji tzv. velké osobnosti dějin. Panovníci (Leopold I. či kníže Václav), vědci a umělci (Sigmund Freud, Richard Wagner), vojevůdci (Radola Gajda). Redakce ale neopomíjí ani obraz dějinných událostí skrze svědectví postav zapomenutých, zdánlivě bezvýznamných. Příkladem jsou Zápisky z velké války, které z rukopisných zápisků "hanáckého medika", později praktického lékaře Bedřicha Opletala (1891 - 1948) sestavil Viktor Šlajchrt.
Opletal psal vzpomínky na první světovou válku až ve třicátých letech - podle svých deníků, které se však nedochovaly. Jeho svědectví (které bylo určeno jeho potomkům) je vystavěno zejména na drobných faktech, na všedním prožitku přelomové doby. "Z Opletalova líčení války cítíme touhu po středostavovské idyle, po klidu a dobré práci, jež zúročuje poctivé vzdělání, po čisté lásce, která navzdory mnoha nebezpečenstvím zakotví v manželském přístavu. K tomu patří i pozornost, již autor věnuje drobným radostem života, procházkám, řádné a rozmanité stravě, vínu či čaji, nad nimiž lze tak zábavně rozprávět," říká editor. Přesto je tu ona "velká" historie přítomna.
V osobním (a osobitém) pohledu ožívají události z let 1914 - 1920: boje v Haliči, sibiřské zajetí, slavná anabáze českých legií. Ožívá tu atmosféra předrevolučního i revolučního Ruska, významné bitvy u Zborova a Bachmače, které se dotýkají českých dějin. Autor také přibližuje postavu Radoly Gajdy, legionářského generála rozporuplné pověsti, s nímž ho tehdy pojilo přátelství.
Bedřich Opletal: Zápisky z velké války. K vydání připravil Viktor Šlajrcht. Nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka, Praha a Litomyšl, 1998. Brož., 144 stran, cena 149 Kč.