Od naší zvláštní zpravodajky

Naše firmy v Uzbekistánu

* Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl cestuje tento týden po středoasijských republikách, které představují mimořádně zajímavé teritorium pro naše vývozce. Doprovází ho více než čtyřicetičlenná mise podnikatelů, uspořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Stačí krátká projížďka po Taškentu a přinejmenším jedna věc je jasná - město potřebuje důkladně obnovit infrastrukturu, především dopravní. Účast českého průmyslu na projektech s tím spojených patřila k hlavním námětům rozhovorů, které se členy uzbecké vlády vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl. Souběžně jednali se svými tamními partnery účastníci podnikatelské mise zorganizované Svazem průmyslu a dopravy. Uzbekistán, stejně jako další cíle pětidenní cesty - Kyrgystán a Kazachstán - patří k zemím, kde uzavřít větší kontrakt bez jasně deklarované podpory zapojeného státu je prakticky nemyslitelné.
Jen krok zřejmě zbývá ke kontraktu Karosy Vysoké Mýto, jejímž komerčním partnerem na východních trzích je Tico Car, na dodávku 250 autobusů pro čtyři uzbecká města včetně hlavního. Naváže na naše prostředky hromadné dopravy, které se sem dovezly v minulých desetiletích, ale také na několik desítek autobusů dodaných po roce 1992. Nepůjde přitom o nějaký jednorázový prodej, ale o vývoz strojů a všestranného servisu a náhradních dílů. Jak HN řekl obchodní ředitel Karosy Petr Karásek, na základních principech se s uzbeckou stranou už dohodli, nyní finalizují různé administrativní úkony kolem kontraktu, který by měla profinancovat ČSOB ve spolupráci s Národní bankou Uzbekistánu.
O některých projektech už ale můžeme mluvit v čase přítomném. Při návštěvě starobylého Samarkandu byla na programu i ochutnávka piva ve společném podniku Samarkand-Praga, který kromě zlatavého moku vyrábí také nealkoholické nápoje v plastových lahvích. Česko-uzbecká minerálka je běžně k mání v hlavním městě i jinde a celý podnik je jedním z našich skutečně nejviditelnějších v celém regionu. Firma Puls Praha připravuje výstavbu dalšího pivovaru v Taškentu.
Skutečnosti, že Uzbekistán je vlastně druhým světovým producentem bavlny, dokázaly obratně využít české společnosti Marc Cz a Technolen Lomnice nad Popelkou. Společně mají většinový podíl v česko-uzbeckém podniku na výrobu technické plachtoviny, nezbytné ke skladování bavlny. Komplexní řešení otázky skladování a manipulace bavlny v Uzbekistánu je věcí společného projektu, na němž by se měly podílet Vojenské stavby Praha a Průmyslové stavitelství Brno.
Mezi dalšími velkými a již značně rozpracovanými projekty najdeme komplexní řešení městské dopravy v Taškentu, rekonstrukci a výstavbu závodů na výrobu stavebnin, modernizaci energetických systémů a výstavby malých vodních elektráren. Prakticky před podpisem je výstavba závodu na montáž automobilů Tatra, připravuje se podnik na montáž motocyklů Jawa. Čtyři velké české firmy mají zájem společně se zapojit do mezinárodní projektu Traseka, zaměřeného na budování transkavkazské dopravní cesty. Možnosti pro naše subjekty se rýsují ve zpracování zemědělské produkce, v rozvoji telekomunikací, v řešení městského odpadu i v dalších oborech.
Marta Stolařová, Taškent