Granty ovlivňují výběr titulů na překlad

Praha, 13. 5. 2002
Jak se odrazí vstup do Evropské unie na vydávání knih autorů menšinových jazyků? Bude každé vydání takové knihy finančně dotováno? Tyto a další otázky zazněly na panelové diskusi, která proběhla paralelně s veletrhem Svět knihy.
O své zkušenosti se podělili nakladatelé a odborní pracovníci nejen ze zemí Visegrádské čtyřky, jimž byl letošní ročník veletrhu věnován. Z Velké Británie například přijel Francis Bennett, zastupující společnost BookData. Okamžitě vyvrátil mýtus, že by se knižní trh lišil od jiných druhů podnikání. "Úspěšný může být jen ten, který zná prostředí a svou práci dělá srdcem. Čekat pouze na dotace unie se rovná sebevraždě," uvedl Bennett, který upozornil na nutnost vzdělávání autorů menšinových jazyků. "Do budoucna si lze docela dobře představit, že spisovatelé budou psát ve dvou jazycích." To je podle Bennetta i možnost, jak mohou "národní" nakladatelé rozšířit své pole působnosti.
O tom, jakým způspbem dostat české, polské či maďarské autory na západní trhy, se hovoří již delší dobu. Možný recept předložil Péter Inkei z Maďarska, jehož kolega se pokusil v Británii vydat publikaci Sándora Máraie. Nezůstal jen u toho a rovnou uspořádal Týden maďarské kultury. "Zájem o knížku předčil všechna očekávání," prohlásil Inkei.
Právě v překladech ale tkví jeden z největších problémů nakladatelů. Zaráží zejména skutečnost, že výdaje spojené s převodem textu jsou již nyní často vyšší, než náklady spojené se samotným vydáním publikace. Nakladatelské domy také často postrádají kvalitní překladatele. Proto není výjimkou, že kupříkladu mezi slovinským originálem a vydáním v češtině stojí ještě překlad do angličtiny.
Situaci by mohly nakladatelům usnadnit granty poskytované vládami zemí, z nichž překládaný autor pochází. V některých krajinách, včetně České republiky, tato praxe více méně funguje. Jak ovšem upozornili někteří účastníci diskuse, možnost získání grantu často nakladatele zajímá více než umělecká hodnota titulu. "Což je špatně," upozorňuje Andrej Blatnik, slovinský nakladatelský redaktor. "Už proto, že žádný grant ještě nezaručí prodejnost." (jh)