Současná doba se dá charakterizovat globalizací, rostoucí soutěží, zrychlujícími se změnami, nadmírou informací, propouštěním, snižující se zásobou talentů... Vyžaduje, aby manažeři byli schopni nepřetržitě rozvíjet sebe i své zaměstnance a uchovali si ty "nejchytřejší z nejchytřejších". Metody používané zpravidla ke vzdělávání při výkonu práce jsou vysoce účinné.
Podle soudobých učebnic personalistiky mezi ně patří koučování, což je vedení nebo vzdělávání na pracovišti, při němž zkušený pracovník či externí kouč radí a povzbuzuje jiného pracovníka. Dále je to mentorování, které se od předešlého liší zejména v tom, že vzdělávaný pracovník si svého rádce vybírá sám. Counselling patří k nejmodernějším metodám. Jde vlastně o vzájemné konzultování a ovlivňování mezi dvěma spolupracovníky či mezi nadřízeným a podřízeným.

Dvacetiletý výzkum, který prezentuje odborný server http://www.careersystemsintl.com/, hovoří o tom, že zaměstnance - kromě platu a různých zaměstnaneckých výhod - ve skutečnosti zajímají především vztahy s jejich vedoucími. Zda jim umějí naslouchat, vedou s nimi otevřený, čestný, oboustranný dialog o jejich schopnostech, zájmech a možnostech. Chtějí od svých manažerů slyšet o vlastních perspektivách, nabídnout své pohledy na věc a dostat podporu ve svém snažení. Jedná se v podstatě o pět základních dovedností, které jsou nutné pro koučování, mentorování či counselling zaměstnanců a uchování jejich talentů. Někdo je může mít vrozené, ale většinou je třeba mít učitele, který naučí manažery rozvíjet své podřízené. Které to jsou?

- Naslouchání zaměstnancům. Je důležité pro to, aby pracovníci podávali špičkové výkony, rozvíjeli se smysluplným způsobem. Chce to klima otevřené pro dialog, aby se pomohlo zaměstnancům rozpoznat jejich kariérní hodnoty, pracovní zájmy a podobně.
- Poskytování zaměstnancům zpětné vazby. Ta umožňuje zvyšování celkové úrovně zaměstnanců, jejich výkonnost, jejich pověst a dosahování kariérních cílů.
- Poskytování zaměstnancům informací, které přesahují hranice jednotlivých oddělení, profese i celého podniku. Mají napomáhat pochopení celofiremní strategie.
- Pomoc při určování reálných možností osobního rozvoje a vytváření rozvojových plánů.
- Podpora a pomoc při uvádění osobních plánů do praxe.

Všechny tyto dovednosti se stávají rozhodujícími faktory pro přežití či další úspěšný rozvoj organizace v globální ekonomice, pomáhají získat a rozvíjet talenty, které k tomu potřebuje.