V Česku si za půl roku ADSL pořídilo deset tisíc zákazníků, ač by zde měl být trh až pro milión přípojek. A dynamika přírůstku objednávek zřejmě nestoupá. Důvodem je především cena - nejlevnější varianta, kterou chtějí čtyři pětiny zájemců, přijde i s pronájmem nutného zařízení zhruba na patnáct set korun měsíčně. Zákazník by podle mne významně reagoval na cenu poloviční, kterou někteří evropští operátoři jsou schopni jako vstupní nabídnout.


V pozemském ráji ADSL, toho času na Tchaj-wanu, můžete mít ADSL kvalitnější než tuzemské již od 430 korun. Český Telecom toho buď schopen není, nebo se domnívá, že spěchat netřeba. Zákazníci pro ADSL pokorně užívají jeho vytáčené linky. Příliš dobré ADSL by kanibalizovalo i pronájmy datových okruhů. Kromě neúplného pokrytí další část zájemců zřejmě čeká i na jasné usazení se rychlosti a kvality služby.


Jelikož Telecom linky vlastní a povinné pronájmy budou možné nejdříve koncem roku, všichni poskytovatelé internetu přes ADSL dnes pouze "přeprodávají" podkladové služby Telecomu. Vlastnosti služeb jsou tak jednotné. Základní ofset cen je dán Telecomem, o poplatky se dělí s poskytovateli v poměru asi 4 ku 1. Není divu, že většina poskytovatelů nemá o marketink ADSL valný zájem a nabízí spíše konkurenční služby. Nynější uvolnění dodávek koncových zařízení a instalací je tak reklama a prodej další cestou.


Při zachování paušálu Telecom od 15. září dvaapůlkrát zvýšil rychlost nejpomalejších variant. Odstranil dvoukrokové přihlašování se a překlad dat, což přípojky zhola zbytečně znehodnocovalo a působilo nespolehlivost.


Neznámou zůstává vliv agregace. Přenos sítí Telecomu se totiž nemá dít plnou rychlostí koncových přípojek, ale jen jejich malým zlomkem. Agregaci si představme na abstraktním vodovodu v domě: Do každého bytu vede trubka s určitou průtočností, přívodní potrubí do domu má však jen zlomek kapacity součtu. Při puštění jediného kohoutku bude téci voda proudem, roztočí-li ventily všichni, zbude každému jen čůrek.


Na principu střídání se bývá založeno i využití ADSL. Jenže při agregaci 1 ku 50, zavedené Telecomem, stačí k vyčerpání pásma dvě procenta uživatelů. Při zatížení deseti procenty uživatelů je rychlost všech jen pětinová.


V praxi byla agregace zatím spuštěna jen týden uprostřed léta, přičemž docházelo k poklesu rychlosti až na třetinu. Nyní zvýšená rychlost po zapnutí agregace opět klesne, můžeme jen doufat, že i nejhorší případ bude lepší než dosavadní rychlost bez agregace.


Pro odrazení od nadměrného užívání Telecom zavedl i měsíční limit přenosu dat, po němž dochází k dalšímu zpoplatnění. To značně popuzuje ty zákazníky, kteří si vysokorychlostní internet pořizují ne pro pohotovost odezvy, ale pro větší přenosy dat - filmů či hudby. Někteří z poskytovatelů se proto překvapivě rozhodli nadlimitní data nezpoplatňovat a zaplatit ze svého. Vtip spoléhá opět na agregaci - agregované náklady mohou vzrůst v nejhorším případě o devět, spíše však jen o tři až pět procent, což za získání nového zákazníka stojí. Pokud po zapnutí agregace dojde ke kolapsu rychlostí, kritiku nejspíš odnese Telecom.
ADSL je sice pokrok, pro boom by však měla existovat vstupní cenová bomba.


Autor je konzultantem informačních a komunikačních technologií
www.vkc.cz