Pavel Mík začínal jako finanční kontrolor personální jednotky v Brně. Po roce se stal obchodním kontrolorem prodejní jednotky pro střední a východní Evropu. Současně začal koordinovat prodej v regionu. Po dalších dvou letech byl již na pozici Supply manažera a řídil vztahy s centrálními dodavateli. Úspěšný start a slibný kariérní postup u švédské strojírenské společnosti ABB. Jeden z mnoha příkladů, kdy se Češi ve švédských firmách dostali na vyšší posty.

Samotní Švédové tvrdí, že o vzdělané české odborníky mají zájem. A dovedou nastavit systém zvyšování kvalifikace tak, aby si tyto odborníky vychovali. "Na začátku všeho je pečlivý výběr zaměstnanců. Ti pak každoročně procházejí pohovory. Během nich se hodnotí uplynulé období a stanovují se osobní cíle pro nastávající rok. Takže každý zaměstnanec má možnost se stát nástupcem liniových manažerských funkcí jak v rámci Česka, tak v zahraničí. Pokud jde o kariérní postup, neexistuje žádná hranice, kam se lze dostat," říká Martina Herkusová ze společnosti ABB. "Mimo dlouhodobých programů vzdělávání ABB nabízí příležitost i absolventům vysokých škol ekonomického směru. V rámci dvouletého programu, hrazeným společností, vybraný adept absolvuje praxi nejprve v Česku, pak v centrále v Zurichu a rok v zahraniční společnosti skupiny ABB," dodává Herkusová.
Praxi otevřené a transparentní nabídky pro získání postu v zahraničí uplatňuje řada dalších švédských firem, například IKEA. "Každý zaměstnanec má přístup k nabídce pracovních míst na celém světě, denně je v takové nabídce kolem 200 pracovních příležitostí. Záleží na každém, zda se o místo bude ucházet," říká Ivana Hrdličková ze společnosti IKEA. Tato známá mezinárodní firma v současnosti zaměstnává kolem 70 tisíc lidí. Díky rozvětvení má možnost nabízet projekty na nadnárodní úrovni.
"Pracovníci firmy z Česka měli mnohokrát příležitost pracovat po dobu několika měsíců v zahraničí, například při výstavbě obchodních domů v Polsku, Holandsku, Maďarsku, při budování prvního obchodního domu v Moskvě a jinde. V uplynulých letech pracovali dva kolegové v IKEA of Sweden, jedna Češka je nyní ředitelkou obchodního domu v Salcburku," připomíná Hrdličková.

Na rozdíl od řady českých firem je pracovní prostředí ve švédských podnicích více přátelské a uvolněné. I to povzbuzuje zaměstnance k výkonům a k ochotě stoupat po kariérním žebříčku. "Ve svých firmách švédští manažeři kladou hlavní důraz na lidi a na to, aby se každý pracovník cítil dobře. S tím souvisí nejen obvyklé zaměstnanecké výhody, ale také snaha vytvořit svým zaměstnancům skutečné zázemí a hlavně nabídka dalšího vzdělávání," říká Šárka Eklundová, projektová manažerka agentury CzechInvest. Navíc mezi Švédy panuje silný pocit rovnoprávnosti. Proto mají ženy významné zastoupení ve veřejném a politickém životě, nezvykle vysoký je podíl žen s technickým odborným vzděláním. "Mají velký vliv i v ekonomice a velkých podnicích," podotýká Eklundová.
V personalistice jsou Švédové obezřetní. K podnikání přistupují pragmaticky, ale na rozdíl od zástupců zahraničních firem, kteří mnohdy doslova vtrhnou do českého podniku a obrátí ho vzhůru nohama, jsou Švédové prozřetelnější. Co funguje, to nemění.
"Proces integrace po kapitálovém vstupu švédské stavební skupiny Skanska do české společnosti IPS trval zhruba rok. Prověrka personalistiky ale skončila po pár setkáních. Švédové zjistili, že funguje a že je na úrovni jejich standardů," říká personální ředitel firmy Skanska CZ František Vladař. Ve spolupráci s experty dceřiných firem vytvořila program Talent Management, který hodnotí činnost všech manažerů i kandidátů na vedoucí pozice.
V současné době Skanska zahajuje program podpory nových top manažerů. Ve spolupráci s IMD (International Management Institute) v Lausanne vznikl projekt školení, zaměřený na otázky strategie, finančního řízení a řízení lidských zdrojů. Také mateřská Skanska AB podporuje výměny zkušeností profesních skupin. Dlouhodobé výměny pracovníků či kariérní postup do zahraničí se teprve připravuje, stavebnictví zůstává zatím hlavně lokální záležitostí.