Švédský export do České republiky není tak velký, jak bychom si přáli. Tvoří asi půl procenta z celkového švédského vývozu do zahraničí. Doufám ale, že po vstupu vaší země do unie, tato čísla vzrostou, na což se samozřejmě zaměřujeme a připravuje již nyní.
V současnosti hovoříme ještě o nižších procentech, než je tomu u švédského exportu. Jsem si jista, že po vstupu do unie se spolupráce zintenzívní a vzroste i český export.
Převažují ty kladné. Podle referencí švédských podniků se spolupráce zlepšuje, což je příjemné a důležité vědět.
Švédští obchodníci si nejvíce stěžovali na platební morálku českých partnerů. Podstatně se to změnilo k lepšímu. I komunikace. Dnes je podnikání v Čechách snadnější.
hn: Plánujete konkrétní akce na podpořu obchodních vztahů?
Prvního prosince organizujeme seminář, který se zaměřuje na české firmy, které by rády vyvážely do Švédska. Podnikatele, kteří by chtěli na švédský trh vstoupit, chceme informovat o příležitostech a podmínkách obchodování. Na semináři vystoupí řada mluvčích specializujících se na dovoz do Švédska. Slibujeme si od toho zvýšení obchodu.
České firmy nejsou nyní na švédském trhu příliš aktivní, takže nejsou až zas tolik v povědomí. Velkých známých společností je tam jen několik. Například Škoda nebo výrobci piva.