Kvůli čemu podnikat ve Švédsku?

inovativnost - nové produkty se vyvíjejí o polovinu rychleji než v dalších zemích unie
podnikatelské podmínky - lehčeji než v jiných zemích eurozóny se zde podniká kvůli nízké byrokracii
operativnost - vyřizování firemních dokumentů trvá v průměru 16 dnů
nízké náklady na založení firmy - Švédsko je v tomto ohledu pátou nejlevnější zemí na světě
vysoká míra deregulace - země je v odbourávání zbytečné regulace na 4. místě ze 133 států
rozvinutý sektor IT - Švédsko je na špici zemí s IT sektorem, má jednu z nejsofistikovanějších struktur
Pramen: EIU, OECD, Světová banka, Robert Huggins Associates