Celní problematika - Švédsko, Finsko,Norsko, Rusko

- Informační servis k celní problematice v zemích v oblasti Barentsova moře (Finsko, Norsko, Rusko, Švédsko): státní celní úřady, celnice, dovozní a vývozní restrikce, procedurální záležitosti při dovozu, vývozu a tranzitu, aktuální zpravodajství, formulář Celní deklarace. Anglicky, rusky, finsky.
http://finnbarents.urova.fi/barentscustoms/ru/index.htm

Adresář exportérů

- Průvodce švédskými společnostmi a jejich produkty (Swedish Export Directory). V databázi lze vyhledávat podle různých kritérií, resp. jejich kombinací (produkt, název společnosti, kódy HS, obchodní jméno atd.). Anglicky, švédsky.
http://www.sed.swedishtrade.se

ISA Agentura na podporu investic

- Oficiální stránka vládní agentury na podporu investic (Invest in Sweden Agency /ISA/). Organizační struktura, správní rada a výbor ekonomických poradců ISA. Nejvýznamnější události ISA v letech 1996 - 2000 (příliv zahraničních investic, participace ISA na vzniku nových podniků apod.). Nabídka služeb ISA. Soubor vybraných internetových adres (roztříděných podle kategorií), kterých lze využít jako informačního zdroje při zřizování firem, resp. podnikatelské činnosti ve Švédsku.
Přehled publikací vydávaných ISA (publikace lze objednat, bezplatné). Pravidla a regulační opatření (daně, legislativa apod.) vztahující se k potenciálním zahraničním investorům, resp. jejich činnosti. Podnikatelské prostředí a oblasti investičních příležitostí ve Švédsku. Regionální informace (profily /demografické a pracovní statistiky/ správních celků a municipalit, zaměstnanost podle průmyslových sektorů). Aktuality z podnikatelské činnosti firem kooperujících se Švédskem. Anglicky, vybrané části švédsky, německy, francouzsky, japonsky, čínsky, korejsky.
http://www.isa.se/

Agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci SIDA

- Oficiální stránka SIDA, vládní agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci. Management a organizace SIDA. Cíle spolupráce, zejména se zeměmi střední a východní Evropy. Spolupráce s nevládními organizacemi, multilaterálními partnery a EU. Oblasti spolupráce, resp. detailní odvětvové informace (vzdělávání, životní prostředí, infrastruktura, obchod, IT ap.). Zákl. statistiky o rozvojové spolupráci s jednotlivými partnerskými zeměmi. Program globálního rozvoje. Mezinárodní vzdělávací programy (participace, náklady a jejich financování) na r. 2001. Švédsky, anglicky, portugalsky, francouzsky, španělsky.
http://www.sida.se/

Burza cenných papírů Stockholm

- Oficiální stránka burzy cenných papírů ve Stockholmu (Swedish Stock Market /Stockholms Borsen/). Burzovní transakce (kursy, ceny, pravidla a výsledky obchodování). Aktuální burzovní zpravodajství. Finanční zprávy. Charakteristika investorů. Švédsky, anglicky (částečně).
http://www.stockholmsborsen.se

Švédsko - Dagens Nyheter

- Deník. Aktuální informace z oblasti politiky, ekonomiky, financí a dalších oblastí života ve Švédsku a ve světě. Švédsky.
http://www.dn.se/

Ministerstvo zahraničních věcí 

- Oficiální stránka Ministry for Foreign Affairs. Organizace, aktuální rozpočet a oblasti činnosti ministerstva. Dokumenty a publikace vydávané MZV (zahraniční politika země, mezinárodní rozvojová spolupráce, migrační a azylová politika, mezinárodní konference OSN z 90. let ap.). Informace o Švédsku (kultura, ekonomika a obchod, vzdělávání, výzkum, životní prostředí, turistika atd.) - formou odkazu na internetovou adresu příslušných institucí. Vízové informace. Švédské diplomatické mise v zahraničí. Anglicky, švédsky. francouzsky.
http://www.ud.se/inenglish/index.htm

Obchodní informační servis

- Stránka neziskové organizace SwedNet. Informační servis pro společnosti, organizace a jednotlivce ve Velké Británii, Švédsku a dalších zemích, zajímajících se o švédskou kulturu a obchod. Odkaz na web stránky britsko-švédských institucí (švédská škola v Londýně, britsko-švédská obchodní komora ve Švédsku, švédský obchodní výbor, irsko-švédská obchodní asociace, švédská obchodní komora ve Velké Británii, švédský zastupitelský úřad v Británii).
Servis pro zaměstnavatele a uchazeče o volná pracovní místa (JobMatch) - vyhledávání zaměstnání (registrace, vyhledávání podle zadaných kritérií). TradeMatch - asistenční služby při vyhledávání nových trhů a obchodních partnerů, resp. vyhledávač exportérů, importérů a poskytovatelů exportních služeb (podle zadaných kritérií). Týdenní přehled obchodních a finančních zpráv z Velké Británie. Možnost přímého napojení na regionální časopis Business Europa (obchodní zprávy ze zemí střední a východní Evropy). Anglicky.
http://www.swednet.org.uk

Obchodní tržiště B2B 

- Obchodní tržiště B2B (Chamber Trade), jako platforma pro navazování obchodních vztahů mezi firmami z jednoho místa, poskytuje uživateli jak informace o švédském trhu různého zboží (placená služba, uvedeny platební a dodací podmínky), tak možnost vyhledávání a navazování nových obchodních kontaktů. V databázi lze vyhledávat firmy podle kategorie (prodej, nákup, spolupráce), klíčových slov, země a klasifikace produktu/služby. Možnost zařazení do databáze (placená služba, připojen registrační formulář). Anglicky.
http://www.chambertrade.com/

Švédské obchodní komory

- Oficiální stránka Swedish Chambers of Commerce. Nabídka služeb 12 švédských obchodních komor členům a zainteresovaným zahraničním společnostem. Služby exportérům v Africe, Asii a Latinské Americe. Obchod v rámci baltského regionu - tržiště (nabídka obchodních příležitostí a asistenčních marketinkových aktivit malým a středním podnikům v regionu). Služby obchodní komory, resp. registr poptávek po zboží, službách, spolupráci (bezplatné vyhledávání), informace o švédském trhu. Partneři obchodní komory. Nabídka služeb Švédského výboru pro obchod. Odkaz na další užitečné adresy ve vztahu k obchodování a podnikání. Švédsky, anglicky.
http://www.cci.se/

Rejstřík firem

- Rejstřík firem, ve kterém je možno vyhledávat podle odvětví, výrobku, jména nebo sídla firmy. Švédsky, anglicky.
http://www.unc.se/indexe.htm

Švédský statistický úřad 

- Oficiální stránka statistického úřadu (Statistics Sweden). Nabídka produktů a služeb (katalog statistických publikací, statistická databáze, resp. oficiální statistiky z různých oblastí činnosti). Ekonomické statistiky (mj. ZO: export, import). Statistické zdroje. Anglicky (částečně), švédsky.
http://www.scb.se/indexeng.htm

Stockholmská obchodní komora

- Oficiální stránka privátní obchodní organizace (Stockholm Chamber of Commerce), otevřené všem průmyslovým sektorům a obchodu. Definice, cíl a služby komory. Charakter a úloha Arbitrážního institutu. Kooperace stockholmské obchodní komory s ostatními komorami. Možnost vyhledávání v registru požadavků na prodej/koupi zboží, služeb a na spolupráci. Švédsky, anglicky.
http://www.chamber.se/

Úřad pro patenty a registrace

- Oficiální stránka Úřadu pro patenty a registrace Švédska (Swedish Patent and Registration Office). Charakteristika patentového systému ve Švédsku. Definice, ochrana a aplikace patentu. Definice a registrace ochranné známky. Klasifikace, resp. specifikace zboží a služeb. Mezinárodní registrace ochranných známek. Obchodní a průmyslový registr (Bolag). Švédsky, anglicky.
http://www.prv.se/

Výbor pro obchod 

- Oficiální stránka Výboru pro obchod (Swedish Trade Council). Informační a konzultační servis pro exportéry, resp. zahraniční investory. Informace o Švédsku (firmy /adresáře vývozců, internetové adresáře/, charakteristika průmyslových odvětví, obchodní příležitosti, seznam výstav a veletrhů, finanční informace /banky, financování exportu, ekon. statistiky, směnné kursy/ a publikace, odborný tisk a aktuální zprávy ze sféry obchodu a podnikání, importní/exportní režim /cla, právní předpisy, standardy, procedurální záležitosti ap./, investiční možnosti). Švédsky, anglicky.
http://www.swedishtrade.se/

Kontakty na obchodní instituce

Národní rada pro obchod
Kommerskolegium, Box 6803113 86 Stockholm www.kommers.se
Švédské obchodní komory www.cci.se/indexeng.asp
Stockholmská obchodní komora www.chamber.se
Švédská exportní rada, Exportradet www.swedishtrade.se

Konfederace švédských podniků
Svenskt Näringsliv114 82 Stockholm
www.svensktnaringsliv.se
Vyhledávač SUNET http://www.sunet.se/sweden/