Nejvyšší penále? V Česku!

České finanční úřady postihují prohřešky daňových poplatníků velmi přísně. Ve srovnání s ostatními státy EU jsou na tom Češi nejhůř.
Udělá-li poplatník chybu a přizná ji finančnímu úřadu, počítá mu stát za prvních pět set dní penále ve výši 0,05 procenta z dlužné částky, což odpovídá úroku 18,25 procenta ročně. Přijde-li však na prohřešek finanční úřad, je sankce čtyřnásobná (73 procent ročně). Daňový poplatník sice může požádat o prominutí této sankce. Nikde však nemá jistotu, že mu finanční úřad vyhoví.
Daňoví poradci i zástupci podnikatelů se shodují, že výše sankcí je u nás nepřiměřená.
"Na rozdíl od Česka bere většina států Evropské unie penále pouze jako určité úročení dlužné částky," uvedl Ondřej Dráb, daňový poradce firmy Vorlíčková & Leitner. Výše sankce je většinou odvozena od diskontní či jiné oficiální úrokové sazby, k nimž je počítána určitá přirážka. Takový model zvolilo například Maďarsko či Slovensko.
S podobným modelem počítá i návrh ČSSD. V případě, že finanční úřad přijde na nesprávně spočítanou daň, potrestá poplatníka pouze 20procentním penále. A protože státu "dlužil", naúčtuje si úrok z prodlení. Ten se bude odvíjet od reposazby vyhlašované ČNB.
Téměř identický návrh však před nedávnem předkládala také opoziční ODS, ale neuspěla. "Je vidět, že sociální demokracie rozlišuje zákony podle toho, kdo je předkládá, a ne podle toho, jsou-li dobré, nebo špatné," okomentoval situaci poslanec za ODS Vlastimil Tlustý.
Na vysoké penále si podnikatelé stěžují už delší dobu. "S Ministerstvem financí jsme o této problematice několikrát jednali. Snad se nyní dočkáme zlepšení," uvedl Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR.
Současné sazby se od devadesátých let, kdy inflace v České republice dosahovala desítky procent ročně, neměnily. Avšak od té doby míra inflace klesla a s ní i úrokové sazby. Kdyby si dnes v obchodních vztazích někdo účtoval úrok ve výši 73 procent ročně, byl by pravděpodobně považován za lichváře. I finanční úřad by dlužníkovi nejspíš nákladovou položku "zaplacený úrok ve výši 73 procent" neuznal - shodují se daňoví poradci i ODS.

Penále z prodlení v členských státech EU

Země Sazba v procentech ročně
Česká republika 18,25 - 73
Maďarsko 12,00
Německo 6,00
Rakousko 3,47
Slovensko 12,00
Velká Británie 7,50
zdroj: Vorlíčková & Leitner