Vatikán uzavřel pro gaye kněžskou kariéru

Katolická církev nepůjde cestou anglikánů ani luteránů a neumožní mužům, kteří se veřejně hlásí k homosexuální orientaci, dosáhnout kněžského svěcení. Vatikán včera zveřejnil zásadní dokument, který potvrzuje odmítavé stanovisko vůči vstupu gayů do řad katolického kléru.
Text o délce 1300 slov, schválený již v srpnu papežem Benediktem XVI., uzavírá kněžskou kariéru "praktikujícím homosexuálům" a seminaristům, kteří "projevují hluboce zakořeněné homosexuální sklony nebo otevřeně podporují kulturu gayů".
Dokument nahrazuje staré nařízení z roku 1961, které rovněž zakazovalo svěcení homosexuálů na kněze. Včerejší text je považován za reakci církve na skandály s pedofilními kleriky, které se objevily v USA v roce 2002 a už dříve v některých evropských zemích.
Vatikán nabádá všechny, kdo se chtějí stát kněžími, aby o své sexuální orientaci řekli pravdu. "Bylo by velmi nečestné, kdyby kandidát tajil svoji homosexualitu," praví se v dokumentu.
Text, který vypracovala vatikánská Kongregace pro katolickou výchovu, vyvolal diskusi uvnitř církve i mezi křesťany evangelických vyznání. Někteří katolíci tvrdí, že text není dostatečně srozumitelný. Uvádí se v něm totiž, že muži s "homosexuálními sklony mohou být vysvěcení na kněze, pokud svůj sklon překonají a prokáží to tříletou zdrženlivostí.
"Při čtení slova sklony namísto pojmu orientace se asi hodně lidí bude drbat na hlavě," uvedl pro stanici BBC americký teolog Thomas Reese.
V USA i Evropě panují obavy, že zákaz gayů může ještě zhoršit už tak velký nedostatek nových kněží. Americký teolog Donald Cozzens ve své knize Měnící se tvář kněžství odhaduje, že více než třetina katolických knězů v USA je homosexuální orientace.
Konzervativněji naladění klerici a teologové naopak nový dokument vítají.
"Není to jen o homosexuálních praktikách. Je to o propagaci myšlenek a o subkultuře, která je v přímém rozporu s učením církve," řekl Michael Rose, autor knihy s názvem Jak liberálové vnesli korupci dovnitř katolické církve.
Nové nařízené vítá i český katolický teolog Josef Dolista, který působí jako rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. "Nelze zapírat, že s homosexuály a homosexuálním soužitím jsou uvnitř církve problémy. Ostatně stejně jako s dodržováním celibátu, týkajícího se vztahů mezi mužem a ženou. Ty problémy by zřejmě s plným otevřením kněžství pro gaye narůstaly. Žádné řešení nelze označit za úplně dobré, toto považuji za menší zlo," řekl HN Dolista.
S kritikou dokumentu vystoupil anglikánský biskup Gene Robinson, který se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci.
"Existuje mnoho gayů, kteří věrně sloužili římskokatolické církvi a kteří plnili slib žít v celibátu. Odmítat je považuji za velkou chybu," uvedl biskup ve Stockholmu, kde jednal s představiteli tamní luteránské církve. Ta rovněž povoluje svěcení gayů a nedávno souhlasila s církevními svatbami homosexuálů.
Před dvěma lety se Robinson stal prvním gayem vysvěceným na biskupa a rozdělil tím anglikánskou církev ve světě na dva tábory. Část kleriků, hlavně z Asie a Afriky, jeho svěcení odsoudila.
Tento měsíc mnozí z nich v dopise vyzvali nejvyššího duchovního anglikánů, arcibiskupa z Canterbury, k zastavení "rozmáhající se sexuální amorálnosti" v církvi.
Postoj ke gayům rozděluje i další protestantské církve. Švédský nejvyšší soud právě včera zprostil viny pastora Akeho Greena, obviněného z podněcování nenávisti vůči homosexuálům. Třiašedesátiletý duchovní proslul ve svých kázáních označováním gayů za rakovinný nádor na těle společnosti.

Postoje ke gayům

anglikáni
Církev je rozdělena. V Evropě, Severní Americe a Austrálii má svěcení gayů na kněze podporu, v Asii a Africe spíše ne. Spor vysvěcení prvního gaye na biskupa v USA v roce 2003 hrozí přerůst v rozdělení církve.
BAPTISTÉ
Většina baptistických duchovních homosexualitu striktně odmítá jako hřích. Některé malé skupiny v USA i ve světě ale prosazují smířlivější postoj.
PRAVOSLAVNÍ
Pravoslavné církve jednoznačně odsuzují svěcení gayů, homosexuální sňatky nebo žehnání párům stejného pohlaví. Ruská církev je i proti zaměstnávání homosexuálů ve školství nebo v armádě.
luteráni
Některé církve v Evropě, například ve Švédsku, akceptují homosexuály mezi kleriky. V USA je tendence opačná.
Zdroj: reuters