Celní bariéry nemají podle zákonů Evropské unie na vnitřním trhu co dělat. Přesto firmy neustále zápasí s nákladnou a složitou administrativou okolo celních deklarací. To se změní. Evropská komise totiž schválila směrnici, která zjednoduší proces proclívání a také jej podstatně zlevní. Za pár let tak budou papírové deklarace minulostí a veškeré celní záležitosti budou muset evropské společnosti řešit přes internet.
"Nový systém cel zjednoduší celou proceduru a především usnadní život evropským firmám, což jim pomůže při konkurenci na globálním trhu," slibuje komisař pro daně a cla László Kovács. "Navíc díky internetu odpadne sledování úředních hodin a formuláře budou moci firmy podávat v zásadě kdykoliv," dodává.
Přínosy takového kroku už komise vypočetla. Na základě expertních analýz jí vyšlo, že náklady firem by díky jednoduššímu proclívání měly ročně klesnout o 2,5 miliardy eur, a to od roku 2010.
Navíc snadnější pohyb zboží přes hranice zapojí také více malých a středních firem, které zatím náročná administrativa brzdila. Objem obchodu by se tak měl zvýšit až o padesát miliard eur. Kromě toho Kovács očekává, že celkové zjednodušení cel bude znamenat také snadnější boj proti pašování padělků do unie.

Co přesně tedy nová direktiva požaduje? V první fázi, tedy do roku 2009, musí státy unie zjednodušit celní předpisy a snížit administrativní zátěž pro firmy. Znamená to například sjednocení terminologie používané v různých formulářích nebo co nejčastější používání principu jediné autorizace.
Pokud je zboží autorizováno v jednom členském státě, má automaticky nárok na autorizaci ve všech ostatních unijních zemích. V zásadě to znamená, že schvaluje-li jedna země dovoz určitého zboží za daných podmínek, pak se toto zboží stává součástí unijního trhu. Kromě toho musí státy omezit počet celních procedur na nejnižší nezbytné množství.
Druhá fáze, která bude probíhat až do roku 2012, usnadní proclívání ještě víc. Počítá s tím, že veškeré celní procedury budou probíhat po internetu a firma bude moci vše řešit ve svém domovském státě.
Ne že by nyní nebylo možné řešit celní záležitosti elektronicky, ale globálně působící firma, která působí ve všech státech unie, se musí zaregistrovat v každém z nich, tedy pětadvacetkrát.
Nově to naopak vyřídí díky jedinému formuláři. Napomoci tomu má především systém "jediného okna". Vyplněním jediného formuláře tak firma vyřídí veškeré požadavky různých úřadů (například celního a veterinárního), které si informace mezi sebou pošlou.
"Například když francouzská firma bude chtít dovézt zboží z nečlenské země unie přes Litvu, vyplní jednoduše formulář ve Francii namísto v Litvě, clo zaplatí také ve Francii a díky centrální databázi celních deklarací si pak země vzájemně započítají cla," popsal výhody nového systému komisař pro daně a cla.
Právě centrální databáze odbourá podávání žádostí v různých zemích. Firmy tak kromě toho, že jejich pracovníci nebudou muset obíhat jednotlivé úřady, budou profitovat i z toho, že nebude nutné studovat formuláře jednotlivých států. Vše za ně vyřeší jejich národní úřady.
Proč ale bude zavádění jednodušších pravidel trvat tak dlouho? Novou směrnici o clech a celních procedurách ještě čeká dlouhý schvalovací proces v Evropském parlamentu a Radě ministrů. "Také proto jsou nastaveny termíny zavádění až na roky 2009 a 2012," vysvětlil komisař Kovács. "Je tam i časová rezerva, aby se nové legislativě stihly přizpůsobit všechny členské země," dodal.
Nicméně přípravná fáze bude znamenat jak pro komisi, tak i pro členské státy desetimiliónové náklady ročně. Každý rok až do roku 2013 se tak do nového systému bude muset investovat až sto miliónů eur. Zhruba polovinu těchto nákladů ponese komise, zbytek členské státy.
(Přesné znění návrhu komise je možné najít na stránce http://europa.eu.int/comm/custom/policy_issues/e-customs_initiative/index_en.htm. O dalším postupu nové legislativy schvalovacím procesem budou také informovat domovské stránky komise, Rady ministrů i Evropského parlamentu.) 


Jak exportéři vidí vývoz do EU v příštích 12 měsících
(v procentech respondentů)
poklesne 4,6
zůstane stejný 49,4
vzroste 39,0
neví/bez odpovědi 6,9
Zdroj: Exportní výzkum DHL, GfK (odpovídalo 251 respondentů)
Související