Takzvané executive search společnosti se zabývají přímým výběrem zaměstnanců pro své klienty. Obvykle se jedná o pozice do středního a vrcholového managementu, o špičkové odborníky z různých oblastí.
Podle vlastních zkušeností existuje obrovský rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou skupinou uchazečů. Není ani tolik v inteligenci nebo pracovitosti či "štěstí". Hlavní je naprosto odlišný přístup k práci, zaměstnavateli a životu vůbec. Úspěšní uchazeči jsou obvykle iniciativní lidé, pro které je hnacím motorem nezávislost, možnost rozhodovat sám o sobě a nést zodpovědnost. Svoji práci často berou jako seberealizaci.

Tajemství úspěchu
Když radíme lidem hledajícím jiné pracovní uplatnění, je na začátku vždy nejdůležitější jim vysvětlit, že každá změna vytváří zároveň novou příležitost, které se ale musí chopit sami. Uchazeči musí pochopit, že sami musí být proaktivní. Tím se rozumí nejen pasívně odpovídat na inzeráty, ale vytipovat si vhodné společnosti a přímo je oslovit. Neustále si vytvářet síť přátelských kontaktů, protože právě kontakty bývají nejlepším zdrojem dobrých pracovních nabídek. A hlavně mít neustále jasnou představu o tom, co chci a co nechci dělat.
Konzultant může pomoci se v sobě vyznat, poskytnout zpětnou vazbu na představy o zaměstnání, ukázat způsoby, jak si udělat průzkum trhu a dostat se na pohovor do vhodných firem. Měl by i poradit, jak prezentovat a prodat silné stránky, avšak nemůže za uchazeče práci najít. Hledání práce i sebepoznání je hlavně v jeho rukou.

Málo dobrých míst?
I v dobách recese existují zajímavá volná místa. Logicky - v každé době lidé odcházejí na mateřské dovolené, do důchodu, za lepší pracovní nabídkou a tak dále. Firmy se i v dobách nezaměstnanosti obávají ztrát špičkových lidí a mívají pocit, jak těžké je najít opravdu dobré zaměstnance.
Mnoho lidí podléhá představě, že nejlepší zaměstnání a nejvíce pracovních míst bude u velkých firem znělých jmen, a proto oslovují právě je. Naše zkušenost ukazuje, že většinu zajímavých pracovních pozic (tím rozumějme platové ohodnocení a hlavně pracovní náplň) dostáváme od středně velkých zahraničních společností. Další skupinu tvoří zahraniční společnosti, které nově vstupují na český trh, zakládají zde pobočku a hledají český management.

Vybudujte si nezávislost!
Zde je několik tipů, které jsem získala od lidí, u nichž jsem cítila hlubší vztah k práci a kteří vydělávali i dost na to, aby se cítili spokojeni.
Zaměřte se na to, co vás baví - to vám také nejlépe půjde a nenechte se odradit od pesimistů. Je to jen o přístupu a hledání alternativ. Příklad: Baví vás učit, ale vy chcete vydělat víc než učitel? Staňte se tedy třeba lektorem v poradenské společnosti, která pořádá vzdělávací semináře pro firmy.
Změňte myšlení - osobně považuji za užitečné komunikovat s lidmi, snažit se s ostatními nesoutěžit, ale spíš inspirovat se, nebát se učit od těch nejlepších. Hodně úspěšných lidí se neangažuje pouze pro podnikovou kariéru, ale hlavně pro to, aby byli ve svém oboru nejlepší.
Pohlížejte na svého zaměstnavatele jako na klienta - většina úspěšných manažerů, se kterými jsem se setkala, přistupovala k pohovoru jako k obchodnímu jednání. Jasně věděli, co mohou a jsou ochotni potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout a za jaké platové ohodnocení - přistupovali k němu jako ke klientovi.
Držte krok s inovacemi ve svém oboru, vzdělávejte se -- hodně úspěšných lidí dbá na získání vynikajících odborných znalostí ve svém oboru. Vědí, že pokrok v jednotlivých oborech jde neustále dopředu a oni musí vítat inovace, nechtějí-li zaniknout v davu.
Buďte flexibilní - většina úspěšných manažerů bývá dobře vybavena i k tomu, aby mohli pracovat i doma nebo v autě.
Staňte se finančně nezávislými - během své profesní kariéry jsem se setkala s člověkem, který měl relativně vysoký plat. Bohužel se postupem času dostal do bludného kruhu dluhů, které se svým stávajícím platem sice mohl bez problémů splácet, ale nesměl si dovolit být delší dobu nezaměstnaný. Finanční závislost člověka omezuje jak v práci, tak i při jejím hledání. Naproti tomu úspěšní podnikatelé, kteří začali z ničeho, si vždy snažili vytvořit systém příjmů, který nevyžadoval jejich přítomnost. Málokdy žili nad poměry.
Proměňte svého koníčka ve zdroj příjmů - takový koníček se financuje sám a navíc náklady na něj se stávají daňově odčitatelnou položkou. Například moje známá pracuje jako účetní ve firmě a k tomu má živnostenský list na cvičitelku power jógy.

Autorka pracuje pro personálně poradenskou firmu Sauter Consulting Group

Základní doporučení pro hledání místa
1. Uvědomte si, co vás baví a motivuje. Formulujte si svoji představu o ideální práci.
2. Sepište si své silné a slabé stránky: povahové rysy, schopnosti, zkušenosti.
3. Uvědomte si, co můžete v současné době nabídnout svému potenciálnímu zaměstnavateli.
4. Stanovte si cíle.
5. Proveďte průzkum trhu a identifikujte vhodné firmy, které by vás zajímaly. Použijte internet, své kontakty, podnikové adresáře...
6. Zjistěte si ve firmách své kontaktní osoby, oslovte je a sjednejte si s nimi schůzku.
7. Vypracujte si sebeprezentační materiály, které vezmete s sebou.
8. Věnujte dostatek času přípravě na přijímací pohovor.