Omyl ministryně školství
Názor paní ministryně školství, že když absolventi gymnázií vykazují nejnižší nezaměstnanost, je třeba zdvojnásobit počet míst na gymnáziích, je nesprávný. Teď, když zaznamenáváme určitý vzestup zájmu o technické školy, je toto rozhodnutí nešťastné. Z dlouholeté praxe a řady zahraničních cest mohu doložit, že technici a řemeslníci jsou "nedostatkovým zbožím" všude na světě. Mnoho zahraničních firem řadu let provádí nábory techniků a řemeslníků v České republice a naše firmy se prosazují ve světové konkurenci svými technickými dovednostmi. Světu obecně chybí pracovníci s technickým vzděláním právě z podobných důvodů, které chce současná vláda prosadit. Levnou pracovní sílu pro sériovou výrobu lze snadno rekvalifikovat, ale práci konstruktéra, technologa, či operátora CNC strojů určitě ne. Přednostní dotování škol, které se zaměří na všeobecnou výuku, povede k logickému rušení odborných škol. Nenechme to dojít až tak daleko. Jsem přesvědčen, že investice do technického vzdělání má obrovskou budoucnost. Petr Vitásek, Ostrava

O kom se mluví a o kom ne
Rád bych touto cestou opravil jednu zásadní nepřesnost, které se dopustil autor článku "Euroskeptičtí toryové a jejich námluvy s ODS" (HN 15. února). Přestože poměrně přesně vystihl názorovou schizofrenii ODS v otázce jejího dalšího setrvání uvnitř frakce Evropské lidové strany - Evropských demokratů v Evropském parlamentu, v jedné věci se mýlí. Není totiž pravda, že o "socialistech" není slyšet. Kdyby autor kromě psaní vlastních článků do Hospodářských novin tento deník také četl, výše zmíněné tvrzení by se v jeho textu neobjevilo. Hospodářské noviny před časem přinesly obsáhlou reportáž o "Česko-bavorském hospodářském fóru", které se uskutečnilo z naší iniciativy. Nedávno pak informovaly o prohlášení o volném pohybu pracovních sil, které jsem v Evropském parlamentu předložil společně s dalšími sociálními demokraty z nových členských zemí. Panu Klimešovi bych doporučil, aby více využíval možností, které nabízí internet. Kdyby navštívil webovou stránku Evropského parlamentu, zjistil by například, že jsem za dobu svého působení v této evropské instituci vystoupil v rozpravách na plenárním zasedání celkem dvacet sedmkrát, zatímco např. stínový ministr zahraničí ODS Jan Zahradil pouze jednou! Ptám se tedy pana Klimeše, o kom že není v Evropském parlamentu slyšet?
Libor Rouček
poslanec Evropského parlamentu za ČSSD

Znovu překážky krajanům
Před rokem měli naši krajané žijící v zahraničí možnost požádat o navrácení českého občanství, odebraného jim komunistickým režimem. O navrácení požádalo poměrně velké množství krajanů. Dolní komoře českého parlamentu trvalo poměrně dlouho, než umožnila, aby se krajané s navráceným občanstvím mohli účastnit voleb. Aby to neměli jednoduché, zamítla korespondenční volbu a umožnila jim volit pouze na našich zahraničních ambasádách. Kdo zná, stejně tak jako naši současní zákonodárci, jak veliké vzdálenosti jsou v Austrálii, v Kanadě i v USA z mnoha míst, kde naši zahraniční občané žijí, ten ví, že se voleb bude moci účastnit jen malé množství, zvláště musí-li takovou vzdálenost překonat dvakrát. Nejdříve k zaregistrování a podruhé k vykonání volebního aktu. Zajímavé je, že se na tom dokázaly shodnout parlamentní strany, dokonce i v senátu.
Pavel Franc
pafran@seznam.cz

Ošidné slůvko "podstatně"
S Hnutím Duha se překvapivě shodujeme, že potřebujeme a budeme potřebovat každou kilowatthodinu elektrické energie. Jen marně přemýšlím, proč jedna, totiž tzv. obnovitelná, je dobrá, kdežto jiné jsou fuj. "Větrné elektrárny pomohou podstatně snížit exhalace i těžbu uhlí a uranu, a proto zaslouží podporu," citovaly HN 13. února Petra Holuba z tohoto hnutí, tedy podobně, jako to tvrdíme my, příznivci jádra. Jako člověk, který musí pracovat s přesnými daty, nerozumím výrazu "podstatně". Přesnější by bylo, kdyby ho úplně vypustil. Takto se ocitá na tenkém ledě a dostává sebe i celé hnutí do problému. Ozřejmím to na příkladu ze života.
Odborníci odhadují, že v Krušných horách lze postavit až 288 větrných turbín o jednotkovém výkonu dva megawatty, Celý ten les (dovede si ho vůbec někdo představit?) by měl výkon 576 megawattů. Jen o něco větší, než jeden dukovanský blok. A protože větrníky i v této jedné z nejlepších českých lokalit běží v ročním průměru jen každou šestou hodinu, "ušetříme" za rok čtvrtinu jednoho dukovanského bloku.
Může se tedy díky větrníkům snížit těžba? Nepochybně ano a díky za to. Jenže jen o dvě až tři procenta. Považuje to však Hnutí Duha za skutečně podstatnou úsporu? Daneš Burket, Jaderná elektrárna Dukovany

Redakce uveřejňuje v rubrice Dopisy odpovědi na články a dopisy čtenářů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje si právo příspěvky krátit a redakčně upravit. Anonymy nezveřejňuje. V rubrice Chyby a vysvětlení napravuje pochybení a odpovídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.
Kontaktní adresy:
telefon: 233 073 041
e-mail: dopisy.hn@economia.cz
pošta: HN, oddělení dopisů, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7