Co by měl změnit nový ministr kultury?

1. Co očekáváte od ministra kultury Martina Štěpánka?
2. Co je podle vás v oblasti kultury nutné udělat?


Tomáš Hájek
Generální ředitel Národního památkového ústavu

1. Očekávám, že podpoří reformní kurs, který byl nastolen v památkové péči, a dále ho stabilizuje.
2. Prosím od ministra důraznou podporu v navození transparentních vztahů při zadávání veřejných stavebních a restaurátorských zakázek, tak aby byly využity kapacity erudovaných firem a zároveň aby se "trh" zbytečně neuzavíral. Ministr by měl odolat tlakům záhadné lobby, která chce od NPÚ oddělit správu objektů.


Marta Smolíková
Mluvčí nadace ProCulture Rady uměleckých obcí

1. Očekávám, že bude bojovat za zvýšení rozpočtu pro kulturu a nebude odsouvat oblast umění za památky. Okamžitě lze udělat jednu podstatnou věc, a sice zrušit příkaz ministra Jandáka, kterým rozpustil všechny grantové komise a stanovil, že nadále budou podřízeny přímo ministrovi.
2. Domnívám se, že je třeba zásadně změnit přístup ke kultuře, není to oblast, která spotřebovává, naopak přináší efekty společenské a ekonomické. A právě v tomto smyslu by měla být prováděna efektivní kulturní politika.


Ondřej Trojan
Filmový producent

1. Doufám, že udělá to, na čem jsme se dohodli s politickými špičkami všech parlamentních stran na festivalu v Karlových Varech, a sice že prosadí přímý státní příspěvek do Fondu o kinematografii ve výši 400 miliónů a připraví podmínky pro zákon o české kinematografii. Tolik za filmaře.
2. Těžko předvídat, co mu sněmovna umožní, ale pro začátek by se na ministerstvu mohlo změnit prostředí - kdyby tam začali dbát o kulturnost.


Yvona Kreuzmannová
Ředitelka mezinárodního festivalu Tanec Praha

1. Očekávám, že před individuálním lobby dá přednost diskusi s uměleckými svazy a sdruženími, protože může-li něco zkusit nasměrovat, pak je to koncepční práce ministerstva. A taky doufám, že se nebude schovávat za zaklínadlo ochrany památek před reálnou podporou umění v jeho nejširším záběru.
2. Naše země má velmi slabé slovo v Radě ministrů a dalších orgánech EU, kde se lze nejen více prosazovat, ale také hodně inspirovat. Transparentní a odborné grantové systémy, reálné naplňování Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 až 2013 spolu se strategií smysluplného využití strukturálních fondů EU pro oblast kultury považuji za naprosté priority.