Monopol pošt má skončit v roce 2009

Evropská komise včera potvrdila svůj záměr zcela liberalizovat poštovní služby v unii do konce roku 2008. "Od 1. ledna 2009 by měla být umožněna plná konkurence," řekl komisař pro vnitřní trh, Charlie McCreevy v Bruselu. Dosud měly evropské pošty, mezi nimi i pošta česká, monopol na doručování dopisů do váhy 50 gramů. Schválit návrh musí ještě Evropský parlament a vlády jednotlivých členských zemí.
Otevření trhu, o němž bylo rozhodnuto již v roce 1997, některé země Evropské unie již zcela provedly. Plně liberalizované jsou poštovní služby například ve Velké Británii, Švédsku a Finsku. V těchto zemích podle McCreevyho někdejší monopolisté již nabízejí lepší služby a jsou zároveň i ziskoví.
Česko počítá s otevřením trhu až v nejzazším možném termínu. "Česká pošta pracuje tak, jako kdyby v roce 2009 měla být liberalizace. Nemůžeme jinak, protože riziko je příliš veliké. Ale je dobrý každý den, kdy můžeme mít jistotu monopolu," řekl již dříve šéf České pošty Karel Kratina.
Sousední Německo si chce naopak s liberalizací pospíšit, zcela zpřístupnit trh by chtělo již od 1. ledna 2008. Obrat na tamním trhu se standardními poštovními zásilkami se podle agentury Reuters odhaduje na šest miliard eur.
Celkový evropský trh, který čítá 450 miliónů obyvatel, pak podle komise v roce 2004 dosahoval 90 miliard eur.
Ne všechny státy ale s otevřením trhu souhlasí, výhrady mají především ke způsobu financování státních pošt. Patří k nim například Francie, Belgie, Kypr, Řecko, Itálie, Španělsko, Maďarsko či Polsko.
Těm chce komise vyjít vstříc tím, že nechá četné otázky ohledně organizace pošt rozhodnout státy.
Jisté obavy mají také například němečtí odboráři, kteří se vyjádřili pro zachování monopolu na dopisy do 20 gramů. Podle některých členů Evropského parlamentu ale liberalizace naopak trhu pomůže a mohla by například zastavit propouštění u někdejších státních monopolních firem.
Přestože by od roku 2009 měly být trhy plně konkurenční, mělo by v každé zemi zůstat zajištěné dodávání zásilek do méně lukrativních oblastí, například řídce osídlených regionů.
Již ve směrnici z roku 1997 je proto nařízena "univerzální služba", která musí nejméně pětkrát týdně zajišťovat roznos dopisů, časopisů až do váhy dvou kilogramů, balíčků až do 10 kilogramů, doporučených psaní a cenných zásilek. Zároveň musí také vybírat poštovní schránky.
Komise chce dát státům několik možností, jak tyto služby financovat či například možnost stanovit jednotné porto.
"Všude bude zajištěna poštovní služba s vysokou kvalitou," řekl McCreevy. "S liberalizací se můžeme těšit na více inovací, lepší služby a větší efektivitu, co se týče nákladů," dodal eurokomisař McCreevy.