Image České republiky v zahraničí ovlivní zavedení eura

Omezení transakčních nákladů a kurzových rizik, zjednodušení platebního styku, cenová srovnatelnost v rámci eurozóny a také zvýšení atraktivity pro zahraniční investory jsou jasnými přínosy pro české podniky i celou ekonomiku.

Proto je pro ně užitečná informace, že Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila v únoru Národní plán zavedení eura, tedy dokument, která dává jasný rámec praktickým přípravám na euro.

Vláda by se Národním plánem měla zabývat koncem března a poté bude k dispozici veřejnosti.

Zavedení eura je pro Českou republiku závazkem, který jsme přijali naším vstupem do Evropské unie. Vláda se jasně hlásí k tomuto závazku a bude usilovat o stanovení cílového data, ke kterému jej hodláme splnit. Poté, co ministr financí ohlásil, že za reálný považuje rok 2012, byly reakce ze strany Evropské komise i dalších institucí okamžitě pozitivní. Loňský odklad data zavedení eura nebyl přitom dobrou zprávou - vypovídal o stavu českých veřejných financí a nezřetelné koncepci v této věci.

Národní plán zavedení eura je jasným a praktickým krokem k úspěšnému zavedení eura v ČR - jedná se o souhrn doporučení, postupy a návody, jak se na zavedení eura připravit. Pro podniky to znamená především úpravu informačních a finančních systémů, úpravy mzdové agendy či výzvu pro marketing.

Obchodníci budou řešit také předzásobení se oběživem a duální označování cen; mezi principy příprav patří také minimalizace nákladů a ochrana spotřebitele. Pro zajištění efektivní realizace přípravy podniku je vhodné koordinací příprav v každém podniku pověřit konkrétní osobu, ať už se bude jednat o specialistu nebo finančního ředitele.

Exportéři vědí, jak je nesnadné uspět v zahraniční konkurenci. Členství v EU však naší ekonomice prospělo a zavedení eura bude dalším krokem tímto směrem. Zavedení eura bude pro zahraniční partnery jasnou zprávou, že vstupujeme do jednoho z nejelitnějších ekonomických "klubů" na světě. Více informací naleznete na http://www.mfcr.cz/euro. Dotazy můžete posílat na euro@mfcr.cz

Autor je pověřený národní koordinátor zavedení eura

Související