070327_14r.gifJe šéfem investiční skupiny, která se stará například o naspořené peníze nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Přitom Miroslav Nosál, výkonný ředitel firmy PPF Investments, říká, že kromě jména nemá jeho investiční společnost se skupinou PPF téměř nic společného.

A nestojí o přílišnou publicitu. "Nepotřebujeme, aby o nás věděl každý člověk na ulici. Nejsme Coca-Cola, Marlboro či mladoboleslavská Škodovka, abychom prodávali lidem věci," říká Nosál.


HN: Komu PPF Investments patří a co je jejím hlavním cílem?

Investujeme peníze investorů do zajímavých aktiv ve střední a východní Evropě, na Ukrajině, v Rusku a Číně. Kupujeme podíly ve firmách, nemovitosti i další aktiva a snažíme se samozřejmě zvýšit hodnotu investic v horizontu tří až pěti let.


HN: A co se týče vlastnické struktury...

Firma byla založená Petrem Kellnerem, který je jedním z minoritních akcionářů a zároveň je jedním z investorů. Kellner do současné doby investoval přibližně miliardu dolarů. Zároveň však spravujeme prostředky dalších investorů z celého světa.

Co se týká investorů, neomezujeme se jen na Petra Kellnera.


HN: Jak prezentujete vaši firmu? Například sloganem - pojďte investovat s Petrem Kellnerem, nebohatším Čechem? Nebo se investoři sami hlásí? Jak funguje značka Petr Kellner?

Snažíme se být mezinárodní institucí a tím začínáme konkurovat obrovskému množství jiných podobných firem. To samozřejmě není jednoduché. Ti lidé, kteří znají střední Evropu, znají i jeho jméno, takže to funguje. Ale nedívají se jen na tuto značku, posuzují konkrétní projekty.


Nyní se staráme o 1,8 miliardy dolarů


HN: Jaký majetek v současné době obhospodařujete?

V současné době máme dva fondy, PPF Alpha a PPF Beta. První disponuje kapitálem ve výši jedné miliardy korun, z toho jsme již investovali přibližně 550 milionů korun, PPF Beta disponuje penězi ve výši 800 milionů dolarů.


HN: Některé fondy se profilují oborově, jiné regionálně. Jakou strategii máte vy?

Zaměřujeme se na střední a východní Evropu, Ukrajinu, Rusko a Čínu. Mezi obory nerozlišujeme, hledáme nejlepší příležitosti a poté posuzujeme riziko a předpokládaný výnos.

Jsou sektory atraktivní i méně atraktivní, ale i v rámci neatraktivního sektoru se dá najít atraktivní investice.

Nedíváme se na to pohledem shora dolů, že bychom nejprve zkoumali makroekonomické prostředí, jednotlivé sektory trhu, poté vytipovali ty nejlepší a v nich hledali nějaké příležitosti. Je to obráceně. Nejprve najdeme příležitost k investici a potom se teprve díváme nahoru - zda se jedná o atraktivní sektor a podobně.


HN: V Česku jste například v Setuze...

Požádali jsme antimonopolní úřad o povolení ke vstupu do této firmy. Ten zatím nerozhodl, proto k tomu nechci příliš mluvit.

Navíc, my nepotřebujeme, aby o nás věděl každý člověk na ulici. Nejsme Coca-Cola, Marlboro či mladoboleslavská Škodovka, abychom prodávali lidem věci.


HN: Přesto: Co hodláte se Setuzou dělat? Její koupí by váš zájem o tuto oblast skončil, či máte rozsáhlejší plán například s výrobou biopaliv?

Když pracujeme na některém projektu, tak to většinou není omezené na jeden stát. Díváme se na to z hlediska celého regionu, ve kterém působíme. Uvažujeme o regionální expanzi, protože v tom vidíme přidanou hodnotu.

Když člověk už rozumí nějaké firmě v Čechách či Rusku, tak by asi měl rozumět podobné společnosti v Bulharsku.


Nikdo vám nedá peníze a neřekne: Dělej, co chceš


HN: Do PPF Investments přešli špičkoví manažeři z Kellnerovy PPF. Dalo by se říct, že z PPF odešla část klíčových lidí. Jsou samostatní v rozhodování o úmyslech firmy, či jim je investoři schvalují?

Interní fungování firmy nechci příliš prozrazovat. Existuje nějaký schvalovací proces každé investice. Nikdo vám nedá peníze a neřekne - dělejte si s nimi, co chcete.


HN: Zajímají vás jen privátní obchody nebo i privatizační příležitosti?

Neomezujeme se na to, jestli jde o privatizační transakci či soukromý obchod. V současné době však žádná není na stole, takže se ke konkrétním nemohu vyjádřit.


HN: Některé fondy mají stanovený horizont, co se týče výnosnosti. Máte ho také?

Ne, protože je to vždy spojené s rizikem. Zatímco výnos na jedné straně se dá přesně vyčíslit, kvantifikovat riziko je velmi těžké.


HN: Kolik jste za rok fungování už udělali investic?

To je těžké, protože někdy investujete technicky do desíti firem, ale fakticky se jedná o jednu skupinu.


HN: Kdyby někdo chtěl spoluinvestovat s PPF Investments, je to možné? Máte například stanovený objem peněz, či je okruh investorů uzavřený?

Ono to v podstatě funguje jinak. Když má někdo peníze, tak nejrůznější lidé chodí za ním a vnucují mu různé projekty.

Nebývá zvykem, že by to byl obrácený postup. Takže nepředpokládám, že by tato situace nastala.


HN: Před několika dny se vyrojily spekulace, že PPF Investments prostřednictvím několika "fyzických osob" získala menšinový podíl v ruské pojišťovně Ingosstrach. Je to pravda?

Ne.


HN: Zajímáte se o ruský finanční sektor?

V současné době tam nic nemáme. Nyní v Rusku investujeme do některých realitních projektů.


HN: O co se zajímáte na čínském trhu?

Podepsali jsme dohodu o možné spolupráci s jedním partnerem a očekáváme, že tato spolupráce se bude rychle naplňovat v různých projektech. Prvním z projektů jsou odkupy pohledávek. Poté se podíváme na další odvětví, například reality či finanční sektor.


HN: Převezmete obchodní aktivity, které PPF v Číně před vznikem PPF Investments měla?

PPF tam má své aktivity stále. Stejně jako jsme na ní nezávislí zde, působíme odděleně i v Číně.


HN: Stále trváte na tvrzení, že s PPF nemáte nic společného, kromě hlavního investora, kterým je Petr Kellner. Do určité míry kopírujete trhy, ve kterých PPF působí, ať je to Ukrajina, Rusko, Čína i určité obchody, například nákup pohledávek. Proč tedy používáte název PPF?

Myslím si, že PPF je celkem dobré jméno, nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. My s touto společností máme dohodu, že můžeme používat její značku. Platíme za to nějaký poplatek.


Miroslav Nosál

Miroslav Nosál (41) absolvoval České vysoké učení technické v Praze. V současné době působí jako výkonný ředitel PPF Investments, dozorčí rada firmy jej do této funkce zvolila na konci ledna letošního roku. Před tím zastával v PPF Investments pozici londýnského ředitele investic. V Londýně Nosál již působil jako analytik mezinárodní investiční banky Merryll Lynch, v komerčním bankovnictví působí šestnáct let.