Na slavnostech 15. a 16. června uvidíte výstavu historické hasičské techniky (ruční a parní stříkačky, automobily, hasičské uniformy, přilby, tiskoviny, modely atd.), ale i tu moderní (vozidla zasahující při chemických haváriích, vrtulníky). Představí se vojenské hasičské sbory, stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích bude mít dny otevřených dveří a zhlédnete rovněž zásahy vojenské techniky na řece Labi. Vyvrcholením akce bude slavnostní nástup a průvod hasičů na litoměřickém náměstí v sobotu od 10 hodin.

Tel.: 602 116 711, www.hasicsketradice.cz

hasicske_slavnosti.jpg